Radar · Nyhet

Koldioxidskatt föreslås i Bangladesh

En föreslagen koldioxidskatt skulle kunna främja investeringar i förnybar energi i Bangladesh. Men företrädare för konsumentorganisationer menar att tidpunkten inte är rätt.

Förslaget har lagts fram av Världsbanken som menar att landet kan införa en koldioxidskatt på oljeprodukter. Dock skriver banken i ett underlag att en koldioxidskatt även skulle kunna drabba de fattigare delarna av befolkningen och vissa ekonomiska sektorer. ”En koldioxidskatt kan medföra betydande fördelar men också utmaningar,” skriver banken.

Bränslekostnaderna är redan höga i Bangladesh jämfört med på den internationella marknaden.

– Vi måste bedöma förslagets för- och nackdelar, säger Bangladeshs planeringsminister M.A. Mannan till IPS.

Finansminister Abul Maal Abdul Muhiths tidigare försök att införa skatt på förorenande industrier har inte fått gehör. Flera statstjänstemän som IPS talat med tror inte att regeringen kommer att införa nya skatter just nu.

Klimataktivister och forskare har i stort sett ställt sig positiva till förslaget och framhåller att de som står för koldioxidutsläppen måste vara beredda att betala. De menar att en koldioxidskatt skulle sätta fart på investeringarna i ren teknik, men betonar att bränslepriserna bör hållas stabila för konsumenterna.

– Bangladesh har ingen skyldighet att införa en koldiodskatt men bör ändå göra det för att både öka intäkterna för att kunna göra investeringar i renare energi och lägga kostnaderna på förorenande energikällor, säger Saleemul Huq, forskare på Internationella institutet för miljö och utveckling, IIED.

Han säger att skatten inte bör drabba konsumenterna, eftersom de redan har höga kostnader.

– Jag tror inte att det är motiverat att införa en koldioxidskatt just nu, säger Ghulam Rahman, som är ordförande för Bangladeshs konsumentorganisation.

Han menar att en skatt skulle drabba konsumenterna och bromsa landets produktion och utveckling.

– Bangladesh ska inte vara snabb att införa en koldioxidskatt när många av världens länder som står för de största koldioxidutsläppen inte har gjort det, säger han till IPS.

Rashed Al Mahmud Titumir, professor i ekonomi vid Dhakas universitet, säger att regeringen bör vidta kraftiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, men istället för att införa en koldioxidskatt på en gång bör man främja investeringar i grön och ren teknologi genom skattelättnader.

– Bortsett från utsläppens negativa inverkan på miljön så drabbar okontrollerade koldioxidutsläpp folkhälsan, säger han.

Bangladesh räknas till de länder som är allra mest sårbara för klimatförändringar och har enligt sin frivilliga klimatplan lovat att minska landets koldioxidutsläpp med fem procent. Bangladesh var ett av de första länderna att i samarbete med Världsbanken inrätta en fond som används för stöd till klimatanpassningsåtgärder.