Radar · Nyhet

Flyktingar lär sig svenska av mobilapp

Går det snabbare för nyanlända att lära sig svenska genom att använda mobilen? Det ska ett nytt forskningsprojekt på Chalmers ta reda på.

Projektet inriktar sig på arabisktalande flyktingar i Västsverige och målet är att lära sig svenska för att öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden. Många nyanlända saknar både språkkunskaper och kännedom om det svenska samhället. Men smarta mobiltelefoner är det många som använder dagligdags, vilket forskarna vill ta till vara på.

– Vi ska undersöka de nyanländas mobilvanor och utveckla en applikation för telefonen som ska innehålla samlade verktyg, så som språk- och samhällsrelaterade stödfunktioner och hjälp med interkulturell kommunikation. Det ska även finnas möjlighet till nätverk med andra människor i samma situation, säger projektledare Linda Bradley.

Projektet är tvåårigt och heter Integration med mobilen. Just nu försöker forskarna komma i kontakt med relevanta personer som kan medverka, delvis genom en webbplats på arabiska. Det finns även ett samarbete med Svenska för invandrare och Röda korset för att nå ut till den önskade målgruppen. Arbetsförmedlingen, kommunen och Migrationsverket medverkar också i projektet som finansieras av Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF).