Radar · Nyhet

Mer makt åt kvinnor avgörande för utveckling

Om FNs utvecklingsmål ska kunna förverkligas till år 2030 krävs det fler satsningar där kvinnors rättigheter står i centrum. Det var budskapet från deltagarna vid ett högnivåmöte inom Globala partnerskapet för utvecklingseffektivitet, GPEDDC, som nyligen hölls i Nairobi.

– Vi måste medvetet se till att kvinnor ingår i utvecklingsagendan, sade Stephen Gichohi, som är landchef för den svenska biståndsorganisationen Forum Syd i Kenya.

Mötet i Nairobi hade samlat fem tusen deltagare från hela världen.
Patricia Akakpo vid den ghananska kvinnoorganisationen Netright menar att det gjorts framsteg i arbetet för ökad jämställdhet och stärkta rättigheter för kvinnor. Men mycket arbete återstår, och hon menar att många regeringar inte lever upp till sina förpliktelser.

– Om man tittar på en rad länder så är institutioner som arbetar för jämställdhet och kvinnors rättigheter också de sämst finansierade. Det gäller även kvinnodepartement. Feministiska organisationer har inte de resurser som krävs för att stärka kvinnors rättigheter, säger Patricia Akakpo.

Memory Kachambwa, programchef för den afrikanska kvinnoorganisationen Femnet menar att det är positivt att mötet i Nairobi hade fokus på kvinnor och ungdomar.

– Det är grupper som ofta lämnats utanför. Men inget kan ske utan oss. Vi måste inkludera röster från ungdomar och kvinnor i utvecklingsarbetet.

Memory Kachambwa säger till IPS att beslutsfattare måste sluta att se på kvinnor som offer och betrakta dem som personer som kan skapa förändring och som måste involveras i utvecklingssatsningar.

Afrika är en kontinent som har mycket stora naturresurser, i synnerhet inom råvarusektorn. Men det är också en kontinent som har drabbats hårt av illegala finansflöden, vilket också påverkar utvecklingen för kvinnor.

– För varje dollar som kommer genom utvecklingsbistånd lämnar tio dollar Afrika. Regeringarna måste arbeta för att sätta stopp för kryphålen som gör det möjligt för multinationella företag att undgå skatt, säger Memory Kachambwa.

I en rapport som lanserades av OECD förra året bedöms så mycket som 60 miljarder dollar om året gå förlorade för Afrika varje år genom illegala överföringar genomförda av företag och myndighetspersoner.

– Det är mycket mer än det bistånd som mottas. Kvinnor drabbas särskilt hårt, har OECDs generalsekreterare Angel Gurria sagt till IPS.