Radar · Nyhet

Klimatförändringar driver på migrationen i Sydasien

Enligt en ny rapport från tre internationella organisationer ökar migrationen i Sydasien mycket snabbt. Orsaken är klimatrelaterad – skördar som slår fel, stigande havsnivåer och översvämningar. Regeringarna i Bangladesh, Indien, Nepal och Sri Lanka måste agera, slår rapportförfattarna fast.

I rapporten varnar organisationerna Actionaid, Climate Action Network-South Asia och Bread for the World för de förödande konsekvenser som klimatrelaterade problem skapar. Regeringarna i Sydasien måste inse vilka faror som hotar och förändra sin politik, skriver rapportförfattarna. Annars hotar massmigration, oroligheter och storskaliga konflikter om naturresurser.

Flera tidigare studier har påpekat att plötsliga väderfenomen som orkaner och översvämningar kan leda till att många människor tillfälligt tvingas lämna sina hem. Men om händelserna upprepas riskerar människor att förlora alla sina tillgångar, vilket leder till att de tvingas flytta in till städer, eller över nationsgränser, på jakt efter arbeten.

Även mer långsamma fenomen, som försaltning av åkermarker på grund av stigande havsnivåer och jorderosion, leder till att människor i Sydasien tvingas överge sina hem. Mängder av människor i regionen är beroende av naturresurser för att överleva och fattigdomen är utbredd.

Under året har Indien, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka drabbats hårt av torkor som lett till missväxt. Bara i Indien uppges 330 miljoner människor ha blivit drabbade.
Förra året drabbades regionen av hela 52 olika katastrofer, vilka resulterade i 14 650 dödsfall. Sydasien är enligt FN-organet Unescap den mest katastrofdrabbade delen av Asien- och Stillahavsområdet, som i sig är den mest katastrofdrabbade regionen i världen.

Mellan 2008 och fram till 2013 förlorade 46 miljoner människor i Sydasien sina hem på grund av naturkatastrofer, enligt beräkningar från Genevé-baserade Internal Displacement Monitoring Centre.

FNs miljöprogram UNEP varnar i sin senaste upplaga av den globala miljötillståndsrapporten för att 40 miljoner indier och 25 miljoner bangladeshier kommer att hotas av stigande havsnivåer fram till år 2050.

– Trots alla bevis så förblir klimatförändringarna som en pådrivande faktor till stora delar osynlig kring frågan om migration, säger Harjeet Singh vid Actionaid till IPS.

Harjeet Singh menar att de som tvingas bort från sina hem på grund av klimatförändringar inte har fått det erkännande de behöver – och därför riskerar att inte få det skydd de är i behov av.

Sanjay Vashist, Sydasienchef för Climate Action Network, säger till IPS att människor som drivs från sina hem på grund av att de inte längre har några alternativ ofta blir mycket sårbara i de nya miljöerna.

– De tvingas ta de sämre jobben, blir ofta utnyttjade och trakasserade av myndigheterna, säger Sanjay Vashist.

Rapportförfattarna varnar också för att många flickor och kvinnor utsätts för människohandel och sexuell exploatering när de tvingas ge sig av från sina hem. Det är ett öde som drabbar många kvinnor från Nepal och Bangladesh. De beger sig till Indien i jakt på arbeten, men faller ofta offer för människohandlare. Det är en form av exploatering av kvinnor som har pågått länge, men rapportförfattarna menar att klimatförändringarna förvärrar situationen.