Energi · Syre tipsar

Julupprop för human asylpolitik

”Låt fjärde söndagen i advent bli startskottet till ett upprop för en human migrationspolitik!” skriver styrelserna för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. De bjuder in alla att underteckna Juluppropet som en uppmaning till regeringen att

• ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro

• ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv

• undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Namninsamlingen pågår fram till den 31 januari 2017 – hittills har 25 512 personer skrivit under. Blir nästa namn ditt?

Mer information hittar du här:
http://www.juluppropet.se/uppropet/