Radar · Nyhet

Allt fler havsområden skyddas

Regeringen har föreslagit att två havsområden i Kalmars län och Gotlands län ska erhålla Natura 2000-status. Ytan motsvarar en miljon areal hektar och är främst tänkt för att värna den biologiska mångfalden och säkra framtiden bland annat för tumlaren, en valart som lever i svenska vatten. Trenden är global, visar nya siffror.

Miljöpartisten och miljöministern Karolina Skog kallar initiativet som vill utropa Hoburgs Bank och Midsjöbankarna till Natura 2000-områden för ”helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden”. Och ministern lovar dessutom mer av samma melodi framöver.

– Vi kommer fortsätta jobba aktivt för att skyddet ska bli ännu bättre, men regeringens beslut är ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Skog i ett pressmeddelande.

Miljöministern meddelade samtidigt att Natura 2000-områdena Balgö och Fladen i Hallands län kommer att utvidgas.

Natura 2000-områden har funnits sedan början av 1990-talet då det initierades av EU för att bättre bevara den biologiska mångfalden i Europa. Enligt S–Mp-regeringen är utropandet av Natura 2000-områden ”ett av Sveriges och EUs viktigaste bidrag för att bevara biologisk mångfald”.

Regeringens initiativ på det marina området följer även en global trend. 2010 enades världens länder om att skarpare globala mål behövs för att säkra biologisk mångfald, särskilt i den marina världen. Och när år 2016 går mot bokslut står det klart att 14,8 procent av planetens mark- och inlandsvatten är skyddsområden, enligt siffror publicerade av World Database on Protected Areas (WDPA).

Bara sedan april i år har ytterligare 160 000 kvadratkilometer omfattats av olika miljöskydd, i siffror 0,1 procent, och WDPA lyfter särskilt fram Tanzania, Sydkorea och Mexiko som 2016 års föregångsländer. Men för att målen som världen kommit överens om ska vara uppnådda 2020, de så kallade Aichimålen, krävs ännu större uppoffringar på nationell nivå.

– Det handlar inte bara om storleken på områden som skyddas, utan även var dessa zoner är belägna och hur stort skydd de verkligen har, menar Erik Solheim, generalsekreterare för FNs miljöprogram UNEP, som i stort ändå välkomnar utvecklingen.

Av planetens havsområden är numera 5,1 procent skyddsklassade.