Radar · Nyhet

ECB-chefen öppnar för helikopterpengar

Helikopterpengar – nya pengar direkt till medborgarna – kan bli ett sätt att motverka ekonomiska kriser. Nu öppnar ECB-chefen dörren på glänt för att använda metoden i Euroområdet.

Idén med helikopterpengar går ut på att centralbanker sätter in pengar direkt på medborgares konton för att få mer pengar i omlopp och hålla uppe inflationen. Det handlar inte om medborgarlön, utan om mindre summor vid enstaka tillfällen.

Företrädare för Europeiska centralbanken (ECB) har tidigare sagt att helikopterpengar kan strida mot de regler som säger att ECB inte får lägga sig i Euroländernas finanspolitik. Men i ett svar till en spansk EU-parlamentariker slår ECB-chefen Mario Draghi nu fast att helikopterpengar är lagliga – så länge inte finanspolitiken berörs.

Föreningen Positiva pengar arbetar för att pengar endast ska ges ut av centralbankerna. Privata banker ska inte längre kunna skapa pengar genom att bevilja lån som de inte har full täckning för. De menar att helikopterpengar kan vara ett steg på vägen mot ett sådant system och ser gärna att diskussionen tar fart även i Sverige.

– På det här sättet kan vi börja återföra värdet av de skapade pengarna till staten från privata banker, menar Positiva pengars ordförande Lars Alaeus.
Han menar att helikopterpengar är ett bättre sätt att stimulera ekonomin än de räntesänkningar och stödköp av statsobligationer som centralbankerna använder sig av i dag.

– Man får inflation på fel saker. Det blir aktier och bostäder som priserna stiger på. De ekonomiska klyftorna växer och skuldsättningen ökar, säger Lars Alaeus.

Han tror att ekonomisk oro kommer att bereda väg för helikopterpengar. Inte minst inom Euroområdet med de stora spänningar som finns mellan det rikare Nordeuropa och det fattigare syd.

– Helikopterpengar är den lösning jag kan se på problemet med att så olika länder har en gemensam ränta. Om du delar ut tusen euro till en grek är det värt så mycket mer än tusen euro till en tysk, men det kan ändå uppfattas som rättvist.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är däremot skeptisk till helikopterpengar.
– Vi har sett effekterna av den sortens stimulans-
åtgärder genom historien. När Tyskland tryckte pengar på 20-talet blev det hyperinflation. Har man en gång slängt ut helikopterpengar går det inte att backa, medan en sänkt ränta kan justeras, säger han.

Riskerna för att låga räntor skapar lånebubblor möter regeringen på andra sätt, menar Per Bolund. Han hänvisar till att amorteringskrav på bolån infördes i somras och att regeringen arbetar på ny lagstiftning som ska ge Finansinspektionen ett större mandat att vidta åtgärder mot lånebubblor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV