Radar · Nyhet

Även ålen hotas av vitaminbrist

Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda djur är mycket mer omfattande än man tidigare vetat. Det framgår av en ny studie som publicerats i tidskriften Scientific reports. Tusentals musslor, fåglar och fiskar i 45 områden på norra halvklotet har undersökts och bland de drabbade arterna finns ålen, laxen, ejdern och blåmusslan.

Tiaminbrist leder till sämre hälsa och dålig reproduktion och påverkan är mycket allvarlig då detta på sikt leder till att populationer minskar och försvinner. En viktig slutsats är också att tiaminbristen förekommer episodiskt, det vill säga förekommer en tid och sedan försvinner – och kommer tillbaka.
Målet är att hitta orsaken till tiaminbristen. De presenterade resultaten utgör nödvändig baskunskap för att kunna gå vidare och undersöka möjliga biokemiska mekanismer.

– Vi kan i dag inte utesluta att den observerade tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter, säger Lennart Balk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV