Radar · Nyhet

Sveriges utsläpp minskar – metangasföroreningar ökar

Nya siffror från Naturvårdsverket visar att Sveriges utsläpp fortsätter att minska, däremot i en långsammare takt än tidigare. Om målen i Parisavtalet ska kunna nås krävs ännu större insatser från både civilsamhället och industrin, och ny statistik visar på ökade globala metanutsläpp.

Under 2015 släppte Sverige ut 53,4 miljoner ton växthusgaser, vilket visar på en minskning med 25 procent sedan 1990, enligt statistik från Naturvårdsverket. Men orosmoln syns i horisonten och anförs främst av en utplanande kurva. Och enligt Oskar Larsson, enhetschef på Naturvårdsverket, är en klimatpåfrestande transportsektor den främsta förklaringen.

– Bilarnas bränsleförbrukning har minskat men samtidigt har förbättringarna ätits upp av att vi har kört mer och transporterat mer. Även övergången till biobränslen har skapat klimatvinster. Nu räcker det inte till längre, säger Larsson till DN.

Enligt Naturvårdsverket står transporter för omkring en tredjedel av alla utsläpp, men även flygets utsläpp visar sig öka. Lösningar finns dock redan, menar Oskar Larsson, även om ett utmaningarna mot ett hållbart samhälle är många och krävande.

– Dels handlar det om val av färdmedel som att åka kollektivt där det är möjligt, och att välja bränslesnåla bilar. Förutsättningar har aldrig varit bättre med utbudet av elbilar eller andra bilar med andra förnybara drivmedel, menar han.

Samtidigt som Naturvårdsverket presenterar ny statistik över Sveriges årliga utsläpp visar ny forskning på en ökad koncentration av metangas i luften. Bakom artikeln i Environmental Research Letters (ERL) står 81 forskare, och dessa varnar nu världssamfundet för en ökad metankoncentration kan äventyra ingångna klimatöverenskommelser, däribland Parisavtalet.

”Att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius är redan ett utmanande mål. Och ett sådant mål kommer att bli ännu svårare om minskningar av metanutsläppen inte åtgärdas kraftfullt och snabbt”, skriver de i ERL.

Metankoncentrationen har ökat kraftigt under de senaste åren i jämförelse med i början av 2000-talet. Forskarna som undertecknat artikeln i ERL är inte säkra på varför metanutsläppen ökar så kraftigt, däremot visar de nya siffrorna på vikten av riktade insatser mot andra utsläppskällor än koldioxid, som står för över 70 procent av den globala uppvärmningen.

Boskapsuppfödning och risproduktion bidrar båda till ökade metanutsläpp, konstaterar Pep Canadell, en av författarna till ERL-artikeln, i en intervju med tv-kanalen CNN.

– Det mesta riset odlas i översvämmade områden. Metan frigörs i översvämmade marker. Om vi kunde odla ris som kräver mindre översvämningar skulle vi begränsa metanutsläppen, säger Canadell.

En FN-rapport från 2013 konstaterade att köttindustrin står för cirka 15 procent av världens växthusgasutsläpp. Och i Kalifornien undertecknades tidigare i höstas en lag som tvingar delstatens mejeriaktörer och boskapsuppfödare att reducera utsläppen av klimatpåverkande gaser. Lagen kritiseras av företrädare för bland annat mejeriindustrin som kallar den tandlös, men välkomnas av forskare som ett steg i rätt riktning.

– Om vi kan minska metanutsläppen skulle vi verkligen bromsa upp den globala uppvärmningen, säger Ryan McCarthy, vetenskaplig rådgivare vid California Air Resources Board, till Los Angeles Times.