Radar · Nyhet

Ökat stöd för tortyr

Nästan hälften av alla amerikaner anser att tortyr i syfte att få fram information är okej. Det visar en ny internationell studie av Röda korset som jämför olika länders syn på ”krigets lagar”. Lägst stöd för tortyr finns i länder drabbade av krig och konflikt.

Siffran för USA är 46 procent medan genomsnittet för alla 16 länder som deltog i studien är 36 procent. Övriga länder med en positiv inställning till tortyr är Israel, Palestina och Nigeria. Internationell lag förbjuder tortyr helt, jämfört med tidigare studier har stödet för denna lag nu minskat.

– Resultaten visar att vi alla återigen behöver visa var gränsen går: tortyr i alla former är förbjudet. Att demonisera fienden skadar oss själva. Även i krig förtjänar alla att behandlas mänskligt, användningen av tortyr skapar en ond cirkel med upptrappat våld, säger Peter Maurer, ordförande för Internationella Röda korset, i ett pressmeddelande.

Synen på krigets lagar varierar stort mellan världens mäktigaste stater och dem som befinner sig i krig och konflikt. Ett lågt stöd för tortyr finns till exempel i Jemen och Colombia. Ett annat exempel är att bland de fem länderna i FNs säkerhetsråd anser 50 procent att det är fel att bomba platser med många civila. Bland länder i krig är motsvarande siffra 78 procent.

Röda korsets slutsats är ändå att det även i dessa svåra tider finns ett starkt stöd för krigets lagar.

– Detta erkännande av grundläggande mänskliga värden går stick i stäv med de fruktansvärda brott som vi dagligen ser i vårt arbete, säger Peter Maurer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV