Radar · Nyhet

Förslag på hårdare tag för att utvisa flyktingar

Polisen vill både kunna tvångsvisitera och göra husrannsakningar hos asylsökande, för att få fram gömda id-handlingar.

Det är ett av flera förslag som Polisen tillsammans med Migrationsverket har lämnat till regeringen, rapporterar SVT.

Man föreslår i första hand bättre samordning mellan myndigheterna, bland annat genom sekretesslättnader. Men man vill alltså också använda mer tvångsmedel i asylprocessen. Migrationsverket och polisen vill också se att regelverket förenklas när polisen tar människor i förvar vid landsgränsen.
Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och syftet är att få personer med avslagsbeslut att lämna Sverige.

– Det är inte vi som ska fatta beslut om hur man ska göra, vi kan bara peka på att vi ser vinster om regeringen ger Polisen de här utökade mandaten, säger Per Löwenberg, gruppchef för nationella gränspolissektionen, till SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV