Radar · Nyhet

Allt fler som blir sjukskrivna i tjänsteyrken

Ny statistik från fackförbundet Unionen visar att allt fler tjänstemän inom den privata sektorn hamnar i långa sjukskrivningar. Särskilt drabbade är kvinnorna i dessa yrken och de är numera sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

Unionen menar att arbetsgivarna måste ta den psykosociala arbetsmiljön på större allvar.

– I debatten om sjukskrivningar relaterade till stress hörs ofta tips på hur människor själva ska göra för att minska sin stress. Men Unionen ser att många av lösningarna ligger utanför individens makt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen i ett pressmeddelande.

Det måste finnas en tolerans för att människor inte alltid och i alla faser av livet kan leverera på topp, menar Unionen. En väg framåt kan vara att företagshälsovården utvecklas och blir en länk mellan sjukvård, arbetsgivare och den enskilde.

Rapporten redovisar tidigare opublicerad statistik från 2008–2015,  som tagits fram av Alecta. Bland kvinnor har antalet sjukfall längre än 90 dagar ökat med 85 procent och bland män är ökningen 54 procent.