Radar · Nyhet

Nora kommun hänger på sextimmarståget

Allt fler kommuner gör försök med sex timmars arbetsdag. Nora i Västmanland är senast i raden. Här hoppas man på friskare personal när de anställda i äldreomsorgen får sänkt arbetstid.

Göteborg, Mölndal och Östersund. Det är några av de kommuner i landet som genomför försök med sex timmars arbetsdag för en del av sina anställda. Nästa år ska Nora följa efter med ett försök där man låter de anställda i äldreomsorgen arbeta sex timmar om dagen med heltidslön.

Miljöpartiet i Nora, som fått Socialdemokraterna med sig på förslaget, ser kortare arbetstid som ett sätt att säkra den personal som behövs för att vårda de äldre framöver.

– Vi har en åldrande befolkning och kan inte organisera oss som vi har gjort om vi ska ha tillräckligt med personal. Vi måste tänka nytt, säger gruppledaren Jasmine Ivarsson (MP).

Erfarenheter från bland annat försöket på ett äldreboende i Göteborg tyder på att kortare arbetsdagar kan ge friskare personal. Det hoppas man nu ska visa sig också i Nora, där man sett kostnaderna stiga för sjukskrivna och vikarier. Arbetet är slitsamt, påpekar Jasmine Ivarsson.

– Det är tufft att jobba heltid inom vård och omsorg. På det här sättet tror vi fler kan orka ett helt arbetsliv och ha en lön som går att leva på, säger hon.
 
I framtiden ser hon gärna att fler av kommunens anställda ska få kortare arbetsdagar. Bland annat sneglar hon på resultatet av försöket i Östersund. Där fick kommunens socialsekreterare jobba sextimmarsdagar, vilket bidrog till att man lockade till sig ny personal och slapp använda inhyrda stafettsocionomer.