Radar · Nyhet

Rekordmilt Arktis stark varning till mänskligheten

Den snabba issmältningen i Arktis kan rubba klimatsystemet. En ny rapport larmar om allvarliga risker för att effekterna av den globala uppvärmningen förstärker varandra och får klimatet att skena okontrollerat.

 

Larmrapporterna om klimatet duggar tätt just nu. Nyligen rapporterades om sensationellt höga temperaturer i Arktis. Uppemot 20 grader mildare än normalt har det varit där under senhösten, vilket gör att en redan rekordtunn is inte växer till som förväntat. Och det är en stark varningssignal, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Center.

– Arktis har en mycket viktig roll i jordens klimatsystem. Isen reflekterar solljus och kyler på så sätt ner jorden, säger Marcus Carson som är en av forskarna bakom rapporten.

Forskarna har identifierat 19 potentiella tröskeleffekter som kan innebära plötsliga förändringar i ekosystem som blir självförstärkande. Den smältande isen i Arktis är ett exempel, den smältande sibiriska permafrosten som frigör växthusgasen metan är ett annat. När förändringarna gått tillräckligt långt är de oåterkalleliga. Och den stora frågan är vad som sker när de samverkar med varandra.

– Det allra mest oroande är att dessa tröskeleffekter kan interagera och förstärka varandra. Och det vet vi väldigt lite om i dag, säger Marcus Carson.

Marcus Carson och hans kollegor studerar också sociala konsekvenser av klimatförändringarna. Han påpekar att effekterna av den globala uppvärmningen redan är påtagliga för många människor världen över.

– Samiska renskötare och andra som lever nära naturen drabbas hårt. I Alaska försvinner hela samhällen ut i havet när havsisen smälter, vågorna blir större och kustlinjen eroderar. Där handlar inte global uppvärmning om datamodeller, det pågår nu.

Samtidigt som Marcus Carson är starkt oroad över utvecklingen pekar han också på Sveriges möjligheter att bidra till att det som måste göras blir gjort.

– Sverige har så mycket att bygga på. Här finns en lång historia av engagemang i civilsamhället. Man skulle kunna arbeta tillsammans för att ställa om samhället och ha mycket glädje av det.