Radar · Nyhet

Hemlöshet allt mer fråga om inkomst

Hemlösheten ökar och beror allt oftare på låg inkomst. Det hävdar Stadsmissionen som kräver att kommunerna agerar för att vända trenden.

Antalet hemlösa i Sverige ökar och kommunerna, som har ansvaret för att se till att det byggs nya bostäder, gör inte tillräckligt hävdar Stadsmissionen i en ny rapport. Färre än hälften av kommunerna, 48 procent, har uppdaterade riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ska gå till. Detta trots att en majoritet av kommunerna under flera år har rapporterat en brist på bostäder, enligt organisationen.
Skälet till hemlösheten är allt oftare låg lön menar organisationen.

”Bostadsmarknaden har blivit så tuff att nya samhällsgrupper nu hamnar i hemlöshet. Det handlar om grupper där inte psykisk ohälsa och beroendeproblematik är huvudorsaken till hemlöshet, utan där orsaken snarare är låga inkomster. Behovet av en aktiv långsiktig bostadspolitik är akut”, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, i ett pressmeddelande.

Det finns ett undantag i lagstiftningen som låter kommuner använda överskottet från kommunala bostadsbolag till att bekosta insatser för personer utan bostad. Det undantaget använder kommunerna i mycket liten grad visar Stadsmissionens rapport. 2014 var det bara 16 av landets 277 kommuner som utnyttjade undantaget.

Regeringen måste ta bostadsbristen på allvar menar föreningen.

”Regeringen måste anta en nationell hemlöshetsstrategi som på allvar säkerställer att kommunerna använder sina bostadspolitiska verktyg och tar sitt ansvar. Att mindre än hälften av landets kommuner följer bostadsförsörjningslagen är inte acceptabelt. Bostad är en mänsklig och medborgerlig rättighet” säger Marika Markovits.

Hemlöshet