Radar · Nyhet

Gruvbolag vill bryta fosfor på havsbotten i södra Afrika

Internationella bolag är på jakt efter nya fyndigheter av fosfor, ett ämne som behövs i tillverkningen av konstgödsel. Fosfor har hittats på havsbotten i södra Afrika och länderna kan bli de första som godkänner utvinningen – trots protester från både miljögrupper och fiskeindustrin.

Det finns en tilltagande oro för att tillgången på fosfor håller på att sina, och det har gjort att gruvbolag ständigt är på jakt efter nya fyndigheter. 

Mellan april 2007 och fram till augusti året därpå steg priset på fosfor med nästan 950 procent, delvis eftersom många började tala om att produktionen hade nått sin topp och nu skulle börja dala. Innan priserna hade sjunkit igen hade redan prospektörer börjat undersöka möjligheterna att bryta fosfor på havsbottnarna.

Hittills har dock framgångarna uteblivit. Både Nya Zeeland och Mexiko har sagt nej till att tillåta utvinning i deras havsområden.

Nu har de fyndigheter som finns i södra Afrika istället hamnat i blickfånget. I Namibia har fynd av fosfor gjorts på havsbotten, men landets myndigheter har varit otydliga kring hur de ser på frågan om att tillåta utvinning. För tre år sedan utfärdades ett stopp för exploatering av fosfor, men i september i år beslutade landets miljöminister trots detta att utfärda licenser för att tillåta utvinning. Det ledde dock till så starka protester att beslutet drogs tillbaka.

En tidigare projektchef vid företaget Namibian Marine Phosphate Ltd, som ansökt om att få utvinna fosfor, säger till IPS att miljögrupper och fiskeindustrin visade sig vara mycket starka motståndare till projektet. Och han tror att gruvbolagen kommer att möta lika hårt motstånd i Sydafrika.

I Sydafrika har tre bolag rätten att prospektera närmare 150 000 kvadratkilometer av landets havsområden. Men enligt advokatfirman Steyn Kinnear Inc., som företräder två av bolagen, har det visat sig att det inte skulle vara ekonomiskt lönsamt att utvinna fosfor från havsbotten.

Ett bolag, Diamond Fields, är dock fortfarande intresserade. Bolaget meddelade för ett par år sedan att man planerade att utforska ett stort område av havsbottnen, och att den eventuella brytningen av fosfor enligt planerna ska ske mellan 180 och 500 meter under havsytan.

Trots flera påstötningar har Diamond Fields inte velat lämna några kommentarer om bolagets framtida planer.

Miljögrupper är dock mycket kritiska mot tankarna på att utvinna fosfor från havets botten. De menar att detta inte bara skulle innebära att marina ekosystem skulle förstöras, utan att det även skulle leda till en fortsatt överanvändning av konstgödsel. De menar att ny forskning istället borde inriktas på att öka återvinningen av fosfor.

– Vi skulle kunna lösa problemen med att det finns för mycket fosfor i vårt vatten genom att öka återvinningen. Men istället finns det planer på att förstöra ekosystem i våra hav, säger John Duncan vid den sydafrikanska avdelningen av Världsnaturfonden.

För att kunna utvinna fosfor ur havet krävs det att bottensediment rivs upp från haven.

– Det är detsamma som att låta en schaktmaskin dra fram längs havets botten och gräva upp sediment på ett djup av två till tre meter. Hela underlaget försvinner och förblir borta för fiskeindustrin under många år, om inte för alltid, säger Johann Augustyn, som är ordförande för Sydafrikas förbund för djuphavstrålning.

Miljövänner menar dessutom att det bottensediment som rivs upp riskerar att spridas ut på större områden där det kan orsaka ytterligare skador.