Glöd · Debatt

Skyll inte allt på Assad

DEBATT I Syre den 18 november har Alf Svensson fått införd en sidstor insändare med jättebokstäver förutom bild. Redaktionen har kommenterat: ”Alf Svenssons insändare i DN för ett år sedan har på ett hemskt sätt blivit än mer aktuell i dag.”  Innebär det att tidningen själv har valt att åter publicera den och på så sätt stöder innehållet? Det verkar onekligen så.

Hur kommer det sig då att jag tycker tvärtom? Huvudinnehållet i insändaren lyfter den ofantliga flyktingtragedi som kriget i Syrien skapat. Och så långt är vi förstås alla överens. Lyft den, tala om den! Men så kommer vi till skuldfrågan och då skriver Alf Svensson (med stöd av tidningen Syre?): ”[Flykting]Katastroferna har skapats av mördaren och diktatorn i Syrien, Assad, imperiebyggaren Putin och islamistiska fanatiker som dödar urskiljningslöst.”

Här sällar sig, såvitt jag förstår, också Syre till den västliga propagandakör som lägger skulden för kriget på president Bashar al-Assad och Vladimir Putin. Man måste se till den folkrättsliga grunden i detta. Det är regeringen i Syrien under al-Assad som har rätten på sin sida. FN-stadgan ger tillåtelse till självförsvar, och även att ta in hjälp för självförsvar.

Här klarar sig alltså även Vladimir Putin (dennes ”imperiebyggande” talar jag gärna om en annan gång, och då i relation till USAs).  Alla som, utan inbjudan av regeringen, går in med vapen gör detta i strid med FN-stadgan!

Det man säger som försvar för ”den västliga alliansens” stöd till allehanda motståndsgrupper (de flesta av dem är i dag sådana som i andra sammanhang kallas ”terrorister” såsom al-Nusra-fronten, som nu bytt namn) är att ”Assad bombar sitt eget folk” och att han själv är diktator. Det står inte i FN-stadgan att utomstående stater får avsätta diktatorer, hur de än är valda.  Att det sker här har förmodligen med intresset för oljan att göra. Annars finns många andra stater att gå in och avsätta ledare i. Något vi lyckligtvis inte ser.

Vi känner ifrån Libyen igen det här uttrycket ”bombar sitt eget folk”. De finns bakom detta ett grumligt stöd för det som i FN-sammanhang kallas Responsibility to protect, R2P, som användes i Libyen när Säkerhetsrådet beslutade om en flygförbudszon, ett beslut som sedan flagrant och våldsamt överträddes i och med striderna på land och det slutliga mördandet av president Khadaffi, något som USAs  ledare borde dras inför den Internationella Brottsmålsdomstolen för. Men vem ser en stormakts ledare bli ställd inför den? Resultatet i Libyen blev, som vi vet, fullständig katastrof för landet.

Åter till R2P: Det är något som, i ett försök att förhindra humanitära katastrofer, kommit in senare än FN-stadgan men som således lett till något mycket värre i alla fall i Libyen.  I Syrien finns inte något beslut i Säkerhetsrådet om R2P. Det skulle Ryssland ha lagt in sitt veto emot. Så inte heller R2P kan man hänvisa till när man försvarar västalliansens (läs gärna USAs, Turkiets och Saudiarabiens) stöd till motståndsgrupperna. USAs inställning att ”Assad måste bort” har åstadkommit den fruktansvärda situation vi har i Syrien i dag. Om nu det skulle ske, vad händer då? Det finns det uppenbarligen ingen plan för.

Hur många känner för övrigt till USAs och EUs sanktioner emot Syrien och vad de leder till? Jag uppfordrar press, radio och tv att se på denna och andra konflikter ur flera perspektiv och kontrollera mot FN-stadgan och folkrätten i övrigt!

Svar direkt:

DEBATT Att vi väljer att citera någon på sidan 3 innebär inte att vi håller med om alla delar av citatet eller ens per automatik om huvudbudskapet. Med det sagt, det är tveklöst så att flyktingkatastroferna har skapats av mördaren och diktatorn i Syrien, Assad, imperiebyggaren Putin och islamistiska fanatiker som dödar urskiljningslöst. Det går inte att komma ifrån hur många FN-paragrafer du än lyfter fram. Men långt ifrån bara de. Till skillnad från Svensson hade vi inte satt punkt efter islamistiska fanatiker som dödar urskiljningslöst utan även tagit med aktörer som USA, Turkiet, EU och Saudiarabien.

Lennart Fernström
 ansvarig utgivare