Radar · Nyhet

Miljonsatsning på flyg

En flygplats i Sälen ska få skidturismen att blomstra och regionen att lyfta. Men statens tillskott på 250 miljoner ifrågasätts och Trafikverkets utredare dömer ut projektet som orealistiskt.

Planerna i Sälen är storslagna. Nära 700 miljoner beräknas flygplatsen kosta och det är skidanläggningarna i Sälen och norska Trysil som står för det mesta av notan. Förhoppningen är ett stort uppsving för skidturismen.

Men det är inte alla som tror på flygplatsbygget. Arne Karyd, som utredde planerna för Trafikverket, sågar projektets prognoser med på sikt 300  000 resenärer om året.

– Det är helt orealistiskt. Man kan jämföra med Åre/Östersunds flygplats som har 3 000 resenärer om året, säger han.

Alliansregeringen avsatte 250 miljoner i stöd till projektet, ett beslut som den nuvarande regeringen bekräftat. Nu är det upp till EU-kommissionen att avgöra om det är förenligt med EUs regler för statsstöd. Ett annat hinder för projektet är att miljötillståndet kräver att flygplatsen står klar våren 2018, vilket förefaller högst osäkert. Innan spaden kan sättas i marken måste detaljplanen fastställas och den har överklagats.

– Jag tror inte att det blir någon flygplats, säger Arne Karyd.

I Malung-Sälens kommun är däremot entusiasmen stor inför chansen till nya arbetstillfällen.

– Med fler invånare får vi bättre förutsättningar att klara välfärden i en vidsträckt kommun, säger kommunalrådet Kurt Podgorski (S).

Att projektet skulle bygga på glädjekalkyler tror han inte alls på.

– Näringslivet brukar inte pyssla alltför mycket med visioner. Har de gått in i det här, då tror de på det. Argumenten har uppenbarligen varit starka nog för två regeringar med olika färg.

Däremot har Kurt Podgorski viss förståelse för att miljövänner kritiserar mångmiljonsatsningar på flyg.

– Jag kan inte med trovärdighet säga att flyg är miljövänligt. Men då tycker jag att man kan ifrågasätta flyget mellan Stockholm och Göteborg ännu mer, när tåget tar tre timmar.