Glöd · Debatt

Godkänn inte Fennovoimas förvaring av atomsopor

DEBATT Jag vill med detta brev framföra mina kritiska synpunkter på Fennovoimas så kallade miljökonsekvensbeskrivning, MKB, avseende inkapsling och slutförvar av radioaktivt avfall och hänvisar till Esbo-konventionen NV-05023-16.

Jag vill att beslutande och tillståndsgivande myndigheter i Finland underkänner Fennovioma och dess majoritetsägare Rosatoms så kallade MKB för en inkapslingsstation och slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall.

Denna verksamhet med inkapsling och slutförvar av atomsopor innehåller en dimension som är omöjlig att överskåda. Fennovoima, med sin majoritetsägare Rosatom, ska med denna MKB beskriva och garantera att deras avfall förvaras avskilt från allt levande i hundratusentals år. Fennovoima är ett företag som endast existerat några stormiga år, kantade med avhopp och likviditetsproblem. De tror sig trots detta kunna garantera sin verksamhet i det närmaste evig tid.

Om jag vill starta en industriverksamhet som påverkar miljön negativt måste jag väl visa en detaljerad teknisk lösning och en finansieringsplan för hur jag tänker hantera min tänkta verksamhets negativa miljöpåverkan. Jag måste väl även få min avfallshanteringsplan godkänd av ansvariga myndigheter innan jag kan få bygglov för industrin. Eller hur?

Att Fennovoima vill ha starttillstånd för den tänkta ryskbyggda kärnkraftsreaktorn på en skiss till MKB, en dröm om slutförvar, är riktigt skrämmande. De förstärker dessutom föraktet för vår oro genom att lämna in denna ofullständiga skiss och hänvisa till den
”riktiga” MKB som de ska arbeta på fram till runt 2040, om 24 år. Tjugofyra år – om någonsin. Finns Fennovoima överhuvudtaget då?

Låt inte er egen kärlek till kärnkraften stå över tilltron till ert sunda förnuft. Underkänn Fennovoimas MKB!