Radar · Nyhet

Kritik mot Marocko som värdland för klimatmötet

Trots att FN fördömt Marockos ockupation av Västsahara valdes landet till värd för det globala klimatmötet som avslutas i dag fredag. Fram tills nyligen inkluderades också Västsahara i kartan över Marocko på klimatmötets officiella hemsida.

Det har också framkommit att Marocko planerar gröna energiprojekt på ockuperad mark, där svenska pensionspengar utgör en del av finansieringen.

Att klimatmötet hålls i Marocko har väckt kritik från många håll och till exempel Vänsterpartiets talesperson för klimatfrågor valde att inte delta.

I en kommentar på Globalportalen hänvisar  klimatminister Isabella Lövin till att regeringen stödjer arbetet som pågår inom FN för att ”finna en rättvis, ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning på konflikten där västsahariernas rätt till självbestämmande tillfredsställs”.

Organisationer som Emmaus och Svenska Västsaharakommittén hade önskat ett tydligare ställningstagande i samband med klimatmötet eftersom de menar att detta befäster ockupationen av Västsahara.

– Inget land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. I september i år konstaterade EU-domstolens generaladvokat i ett utlåtande att Västsahara inte är en del av Marocko. Trots det tillåts ockupationen fortgå och Marocko tjänar på att plundra Västsahara på dess rika naturresurser, skriver en rad MR-organisationer i ett debattinlägg i VLT.