Radar · Nyhet

Bankerna ställer högre krav på hållbarhet

Bankerna ställer allt högre krav på hållbarhet enligt en granskning från Fair Finance guide. De sju största bankerna i Sverige ställer sig nu bakom 47 procent av kraven i de normer och konventioner som Fair Finance Guides internationella granskningsmetod bygger på. Jämfört med 33 procent förra året. Störst framsteg under 2016 gjorde Swedbank och Handelsbanken.

Högst krav ställer alternativbankerna Ekobanken och JAK som helt avstår från att finansiera fossila bränslen. Båda förbättrade sina resultat under 2016 och Ekobanken ställer sig nu bakom 99 procent av hållbarhetskraven.

– Det är bra att bankerna tar hållbarhet på större allvar, det här blir en allt viktigare fråga för kunderna och det börjar ge avtryck. Till exempel har 8 000 bankkunder skickat brev till sin bank via vår webbsida med krav på bättring, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.