Radar · Nyhet

Kräver lösning på MP-konflikt

Miljöpartiets kommunalråd har tröttnat på konflikten i partiets riksdagsgrupp.
De vill att partistyrelsen ingriper.

– Splittringen påverkar även vårt arbete lokalt, säger Isabel Enström, MPs regionråd på Gotland.

Hon nämner som exempel att kommunalråden får det svårare att föra ut sin sakpolitik när medierna frågar om konflikten i riksdagen.
I samband med MPs kommunkonferens i Sundsvall har kommunalråden haft möten och kommit fram till att partistyrelsen bör ingripa. De vill att de fyra riksdagsledamöter som inte längre deltar i riksdagsgruppens möten förmås att komma tillbaka.

De fyra har haft egna möten eftersom de känt sig illa behandlade. Carl Schlyter fick sluta som EU-nämndens ordförande och Valter Mutt sparkades från uppdraget som utrikespolitisk talesperson efter att de kritiserat partiledningens och regeringens linje när det gäller Sveriges värdlandsavtal med Nato. De har även kritiserat partilinjen i andra frågor, som Vattenfalls försäljning av kolgruvor och gränskontroller.
Tillsammans med Jabar Amin och Annika Lillemets, så har Schlyter och Mutt slutat gå på riksdagsgruppens möten. De fyra röstade dessutom i somras emot den rödgröna regeringens tillfälliga skärpning av flyktinglagen.

Regionrådet Isabel Enström anser att man ska kunna kritisera partilinjen.

– Men det behöver diskuteras i riksdagsgruppen hur man ska göra det.
Trots diskussioner mellan de fyra och riksdagsgruppens ledning så har konflikten inte kunnat lösas. Den uppges handla om hur man ska förankra beslut i riksdagsgruppen. Vad partistyrelsen ska kunna göra kan dock inte kommunalråden uppge.

– Jag har varit lärare i 14 år och vet att konflikthantering i grupper inte är någon lätt sak, ibland kan man behöva vara flera och slå sina kloka huvuden ihop, säger Karin Pleijel, kommunalråd i Göteborg.

Carl Schlyter välkomnar kommunalrådens engagemang.

– Vi vill alla lösa konflikten. Allt handlar om att det finns en frustration över att vi inte får tillräckligt genomslag för vår politik i regeringen, säger han.
Schlyter står dock fast vid att riksdagsledamöter måste kunna vara kritiska när regeringens politik inte överensstämmer med partiets.

Partisekreteraren Amanda Lind tycker att det är viktigt att ha högt i tak både om politisk strategi och i politiska sakfrågor.

– Men det bästa för arbetet i riksdagsgruppen är klart om alla (25) riksdagsledamöter kan vara aktiva och med och bidra, säger hon.
När Lind talade på kommunkonferenser uppmanade hon partiet att hålla samman och syftade på partiets alla nivåer. Partisekreteraren uppgav att det inte är någon dans på rosor att vara ett litet parti i en minoritetsregering.

– Samtidigt som vi aldrig fått igenom så mycket grön politik som nu, så har vi tvingats till kompromisser. Det har inte varit lätt för någon här, sade hon.

– Om vi ror åt olika håll samtidigt då kommer vi ingenstans.