Glöd · Debatt

Sätt ner foten om avgasfusket

DEBATT Skandalen med Volkswagens utsläppsfusk omfattar nästan 226 000 bilar i Sverige. Det senaste året har vi blivit lovade allt från att samtliga bilar ska åtgärdas under året 2016, till att de tas om hand i samband med service. Motormännens riksförbunds arbete visar att inga av dessa löften tyvärr infriats.

Att läsa facit för det gångna årets åtgärder är en sorglig historia. Enligt färska siffror från Transportstyrelsen har endast åtta procent av de 226 000 bilarna åtgärdats. Hanteringen består enbart i att bilimportören rapporterar in antalet åtgärdade bilar kvartalsvis, helt utan vidare risk för repressalier. Myndigheten har ingen som helst uppfattning om vad den lägsta acceptansnivån för antalet åtgärdade bilar bör vara. Transportstyrelsen har tappat kontrollen!

Det kan inte kallas för något annat än en skandal att ett företag som sålt bilar med helt okända utsläppsnivåer vid verklig körning tillåts hantera en så stor miljöskandal helt på egen hand och utan vidare insyn från ansvarig myndighet. VW hävdar gång på gång att bilarna kommer att åtgärdas vid sin ordinarie service samt att bilarna är säkra att köra med.

Transportstyrelsen har svalt resonemanget utan vidare eftertanke, men inget kunde vara mer bakåtvänt.

Alla bilägare har möjlighet att själva välja sin verkstad. En hel del åker till de fristående aktörerna många gånger på grund av deras lägre priser. Att så oerhört få bilar åtgärdats kan ju också tala för att så är fallet. Dessa bilar riskerar med nuvarande hantering att förbli utan åtgärd under hela sin återstående livslängd.

Att en bil som servats hos VW skulle vara lika med en åtgärdad bil är också fel, Transportstyrelsen har blivit förda bakom ljuset av tillverkaren även på den punkten. Flera av våra medlemmar har hört av sig och berättat om hur verkstäderna helt enkelt frågar bilägaren om denna vill att de uppdaterar bilens mjukvara eller inte. Att lägga över ansvaret på bilens ägare skapar en enorm osäkerhet, men tillverkaren kan på så vis enkelt ducka för bollen. Samtidigt slipper de ersätta märkesverkstaden för arbetet då ingen krävt att det ska utföras. Detta kan knappast tala för att den hantering som VW försökt sig på kan anses tillräcklig. Det är dags att Transportstyrelsen sätter ned foten!

Det är tråkigt att kraven från Motormännens riksförbund inte hörsammats eftersom vi redan från början var mycket tydliga i vår kritik och i våra krav. Det är beklagligt att myndigheten väljer att stoppa huvudet i sanden. Även VW själva svarar direkt på vår fråga om vem som har ansvaret för att var och en av bilarna åtgärdas att det är en fråga som bör ställas till Transportstyrelsen.

Ett år har passerat. Hur anser Transportstyrelsen själva att effekterna av dieselskandalen kunnat minimeras? Varför har inte alla bilar som fått åtgärden godkänd av tyska KBA skyndsamt åtgärdats? Vad kan anses vara rimliga skäl till att vissa bilar aldrig kommer att åtgärdas? Har ni lyckats med ert uppdrag som ansvarig myndighet ifall hälften av bilarna fortfarande inte åtgärdats om fem år?
Transportstyrelsen måste inse att problemen inte hanterats på ett ansvarsfullt sätt, och inte i relation till fuskets totala miljö- och hälsopåverkan. Våra krav på beslutsfattarna är tydligt – gör om och gör rätt. Sveriges bilägare betalar visserligen mångdubbelt i skatter och avgifter för den belastning som orsakas samhälle och miljö. Det får dock aldrig tas som intäkt för att se lättvindigt på en biltillverkares regelbrott.