Radar · Nyhet

L: Släng vinsttaket i papperskorgen

Välfärdsutredningen föreslår ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag.
Liberalernas ledare Jan Björklund uppmanar regeringen att slänga förslaget i papperskorgen.

– Det här är ett mycket hårt slag mot valfriheten för föräldrar och patienter, säger Björklund.

Utredningens förslag omfattar skattefinansierade privata företag inom bland annat skolväsendet, vården och äldreomsorgen. Det syftar till att större delen av företagens vinster ska återinvesteras i verksamheten och inte hamna i ägarnas fickor.

Utredaren Ilmar Reepalu (s) uppger i en debattartikel att förslaget innebär att företagens rörelseresultat begränsas till en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska beräknas som statslåneräntan ökad med sju procentenheter.
Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius vill inte gå in på om den föreslagna regleringen var värre eller bättre än väntat ur vårdföretagens synvinkel.

– Jag vet inte om man kan gradera. Varje vinstbegränsning som diskuterats skulle innebära stor skada för vården och omsorgen, säger han.

Tenelius är osäker på vad vinstbegränsningen baserat på ”operativt kapital” innebär. Han kallar begreppet för en ”hitte på-modell”.

– Det är inget mått vi använder på lönsamhet överhuvudtaget, säger han.

Enligt Liberalernas Jan Björklund innebär vinstbegränsningsregeln i praktiken ett vinstförbud.

– Det är mycket långtgående regleringar som föreslås, som i praktiken innebär ett stopp för nyetablering och att många företag successivt kommer att avvecklas, säger han.

Utredaren Reepalu skriver i sin debattartikel att förslaget säkerställer att merparten av skattemedlen stannar kvar i verksamheten och kommer barn, elever, patienter och brukare till godo.

Enligt utrednings beräkningar skulle regleringen innebära att ”miljardbelopp” varje år stannar kvar i verksamheten.
Utredningen presenteras i dag och regeringen har bjudit in partierna till samtal om förslagen.

Alliansen efterlyser en bred politisk överenskommelse över blockgränsen – men med flera avgörande krav, varav ett nej till vinsttak är ett.
Partiledarna för M, C, L och KD vill också ha en tillståndsplikt och ledningsprövning för hela välfärden – även offentligt driven sådan. I en debattartikel kräver de även nationella kvalitetskrav och skärpta sanktioner, inklusive statlig tvångsförvaltning, för de verksamheter som inte sköter sig.

Utredningens direktiv