Radar · Nyhet

Fiskdöd och cyanidvatten i hamn

Landskrona kommuns avloppsreningsverk har slagits ut vid upprepade tillfällen, stora mängder cyanid har hittats i grundvattnet i stadens hamn och det har skett en omfattande fiskdöd i den södra hamnbassängen.

Ett bolag som är verksamt i Landskrona hamn antas vara skyldiga till de allvarliga miljöproblemen och nu har länsstyrelsen i Skåne fattat beslut om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot det aktuella företaget.
Bolaget hanterar zinkslam, men företaget saknar i dagsläget ett tillstånd för detta, uppger länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
De två vitesföreläggandena omfattar totalt 15 punkter. Bland annat vill länsstyrelsen ha ett klargörande kring företagets ”lagring av kemikalier som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor”. Länsstyrelsen ska även genomföra en egen provtagning av bolagets slamupplag.