Radar · Nyhet

Lärarna rasar över lönelyftet

Under hösten har regeringens lärarlönelyft på tre miljarder kronor börjat delas ut. Det här har skapat splittringar mellan kollegor och i bland annat Karlstad har stämningen varit tung.

– Det som skulle vara något jättepositivt för lärarkåren har blivit väldigt besvärligt på grund av de regler som regeringen har satt upp. Vi befinner oss i ett läge där fler uppfyller de givna kriterierna än vad man har pengar till, säger Cathrine Sonesson, ordförande Lärarnas Riksförbund i Karlstad till tidningen Skolvärlden.

Gustav Fridolin anser att kommunerna ska skjuta till och höja även övriga men Cathrine Sonesson  menar att ”man behöver inte vara Einstein” för att förstå att det inte kommer ske.