Radar · Nyhet

Id-kontrollerna fortsätter

Regeringen har beslutat att förlänga id-kontrollerna för passagerare på buss, tåg och färjor mellan Sverige och Danmark i ytterligare tre månader.
Infrastrukturminister Anna Johansson hänvisar i ett uttalande till att ”situationen i omvärlden är osäker”.

– Regeringen bedömer att de för närvarande är nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, säger hon.

Näringsliv och politiker i södra Sverige är kritiska. Miljöpartiet i Malmö påpekar i ett pressmeddelande att Migrationsverkets prognos av antalet asylsökande har sjunkit kraftigt och att Id-kontrollerna innebär ett kraftigt slag mot den skånska arbetsmarknaden.

– Att förlänga Id-kontrollerna är ovärdig symbolpolitik till en kostnad av både inskränkt asylrätt och den skånska ekonomi som kan vara en nyckel till bättre etablering av nyanlända. Om inte situationen i dag bedöms som tillräckligt annorlunda än den som rådde när id-kontrollerna infördes måste man fråga sig vad som krävs för att de ska tas bort? Världsfred? säger Nils Karlsson, vice gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.