Glöd · Debatt

Dags att förändra avdragsrätten

DEBATT 2011 lämnade Miljöpartiet i riksdagen in en motion om att förändra vårt system för avdrag för resor till och från arbetet. Det system vi har i dag missgynnar de som pendlar med cykel eller kollektivtrafik och det är inte bra. Vi skulle kunna föra över ansenliga mängder resor till mer miljövänliga resesätt om vi förändrade avdragssystemet.

Med det system vi har i dag blir det billigare att ta bilen till jobbet än att ta kollektivtrafik. Det är ju rent tokigt. Det är verkligen hög tid att aktualisera frågan igen.

2011 hade vi en alliansregering och motionen fick avslag, men nu, när vi har en regering där Miljöpartiet finns med, borde frågan verkligen kunna få mycket hög aktualitet. Nu har vi ju också löften om fossilfri fordonsflotta, vi har klimatavtal från Paris, stadsmiljöavtal och miljöbonusar på väldigt många olika sätt, som vi inte hade 2011. Det är nu den här motionen ska dammas av igen. Nu är rätt tid.

Miljöpartiet hade i motionen tre förslag till förändring. Att avskaffa reseavdraget helt, vilket utan tvekan vore det allra klimatsmartaste alternativet. Att sätta ett avdragstak som motsvarar kollektivtrafikkostnaden, vilket skulle gynna resande med kollektivtrafiken. Att använda avståndsbaserat reseavdrag, som våra grannländer Norge och Danmark.

Antagligen är det tredje alternativet det som skulle fungera bäst och smidigast. Det bygger på att schablonavdraget är detsamma oavsett färdsätt. Att man får lika stort belopp oavsett om man cyklar, åker kollektivt eller tar bilen.

Den som tar bilen till jobbet får i dag 18.50 i milersättning. Den som åker kollektivt får göra avdrag för den del av de faktiska kostnaderna som överstiger 11 000 kr och den som cyklar få dra av 250 kr.

Ett avståndsbaserat förslag som likställer färdsätt skulle alltså gynna cykel och kollektivtrafik och skulle spara många ton koldioxidutsläpp, främja kollektivtrafiken och dessutom verka positivt på folkhälsan då fler skulle cykla.

En bilist kostar 1,60 kr medan en cyklist ger tillbaka 1,60 kr. Det finns många miljoner att spara också i förbättrad folkhälsa.

Vi måste passa på nu och driva på en förändring av avdragsrätten.