Radar · Nyhet

Remisskritik mot EUs asylregler

EUs förslag till gemensamma asylregler för alla EU-länder får svidande kritik i remisserna från de svenska migrationsdomstolarna.

Asylrätten skulle försvagas med de nya reglerna och svenska domstolar skulle förlora makt till EU, skriver de enligt Sveriges Radio Ekot.

– Det är mycket makt som flyttas från de nationella myndigheterna och beslutsfattarna till EU-kommissionen och kommissionens myndigheter, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, till Ekot.

Ett exempel på förändringar skulle bli att EU får avgöra vilka länder som kan anses säkra, och att asylsökande skulle skickas tillbaka till dessa länder utan att få sina asylskäl prövade. Ulrika Geijer säger att det betyder att domstolarna i Sverige helt skulle sakna möjlighet att göra egna bedömningar.

Förslagen kan också göra det omöjligt för Sverige att återgå till permanenta uppehållstillstånd när den tillfälliga asyllagen upphör.
Sammantaget skulle de nya reglerna innebära allvarliga inskränkningar i rätten att söka asyl, enligt de svenska domstolarna.