Radar · Nyhet

”Regeringen måste visa hur PGU ska bli verklighet”

Härom veckan presenterade Concord Sverige en analys på regeringens skrivelse om hur det går för regeringens arbete med att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. En analys som ger både ris och ros.

När regeringen tillträdde år 2014 lovade Stefan Löfven en nystart för PGU. Regeringen sa att PGU skulle vara verktyget för att genomföra Agenda 2030. Alla departement gavs i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Vartannat år presenterar regeringen en skrivelse för att beskriva hur det går med regeringens arbete med PGU. Årets skrivelse Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030, kom i början av sommaren.

Concord Sverige, som i flera års tid följt och analyserat regeringens arbete med PGU, kom häromveckan presenterade de sin analys av regeringens skrivelse. I sin analys riktar Concord Sverige kritik mot att handlingsplanerna för att uppnå de olika målen inte har gjorts offentliga.
”Vilket gör det svårt att få en bild av regeringens samlade arbete”, skriver Concord i sin analys.

Concord Sverige anser också att det finns ”avseenden brister i ambitionsnivå och uppföljningsbarhet” i regeringens skrivelse. Det riktas även skarp kritik mot regeringens målsättning med att minska vapenexportens negativa konsekvenser.
Regeringen skriver i skrivelsen att man först i slutet av 2017 ska ha ”bidragit till att stärka förutsättningarna för att kunna bedöma hur exportkontrollärenden rörande krigsmateriel påverkar rättvis och hållbar global utveckling”.
Detta menar Concord Sverige är ”inte en ambitionshöjning utan ett steg tillbaka jämfört med regeringens tidigare uttalade position”.

Concord Sverige är inte bara kritiska till regeringens arbete med PGU i sin analys. De skriver att ”regeringen gjort flera framsteg i att förbättra rutinerna för hur PGU ska genomföras och gett frågan hög prioritet” och att ”regeringens skrivelse innehåller flera positiva initiativ de kommande två åren”.

Syre har sökt regeringen för en kommentar.

 

Vad är Sveriges politik för global utveckling (PGU)?

Vad innebär de globala målen och Agenda 2030?

Concord Sverige