Radar · Nyhet

Sämre insyn på minkfarmer

Det blir allt svårare att hålla koll på pälsindustrin, menar Djurens rätt, som varje år sammanställer protokoll från inspektioner på svenska minkfarmer.

Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge begränsar enligt organisationen tillgången till inspektionsprotokollen, trots att de är allmänna handlingar. Som skäl anges bland annat ”att enskild farmare kan lida skada om uppgifter om verksamheten röjs”. Efter överklagan fick Djurens rätt dock tillgång till Skånes dokument.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Tidigare år har vi fått inspektionsprotokollen när vi frågat, utan större problem. Men nu börjar plötsligt information hemlighållas – det är svårt att inte fråga sig vad de försöker dölja, säger Camilla Bergvall från Djurens rätt i ett pressmeddelande.

Trots svårigheterna har Djurens rätt sammanställt den information de kunnat få fram från inspektionerna år 2015. Totalt genomfördes 22 inspektioner på landets drygt 75 minkfarmer. Vid 13 av dessa gjordes anmärkningar på brister i djurhållningen, detta trots att över hälften av inspektionerna var föranmälda.

– Återigen syns grova brister på flera farmer och då har vi inte ens fått se de brister som noterats i Blekinge som är Sveriges minktätaste län. Länsstyrelserna har hittat döda djur som inte plockats bort, sjuka djur som borde avlivats och i ett fall upptäcktes en mink som fastnat mellan burarna. Det är otäck läsning i många av de här protokollen, säger Camilla Bergvall.

Hela sammanställningen finns på djurensratt.se.