Radar · Nyhet

Regeringen vill försena utsläppskrav

Enligt ett läckt utkast från EU-kommissionen, som SvD kommit över, föreslås att bilar ska få släppa ut 50 procent mer partiklar jämfört med dagens värden när EUs biltester görs om nästa år. Enligt uppgifterna är det en position som Sverige stödjer.

Sverige och Spanien vill även att partikelkraven ska börja gälla först 2019 och inte 2018 som EU-kommissionen föreslår. Det här är dock något som regeringen förnekar. När SvD frågar var Sverige står när det gäller de nya EU-testerna uppger miljöminister Karolina Skogs (MP) pressekreterare att Sverige ännu inte har antagit en färdig position.

Anledningen till att tillåta högre värden är att testcykeln görs om till att likna körning i trafik, och därför anser man att gränsvärdena måste höjas för att biltillverkarna ska klara testerna.

Tankesmedjan Transport and Environment anser att reglerna böjs efter industrin.

– Det här är en skandal. Om inte EU-kommissionen och regeringar skapar strikta testprocedurer för att rädda industrin från dess egen kortsiktighet kommer vi se ett ökat antal dödsfall inom de närmsta fem åren på grund av luftföroreningar, säger Florent Grelier från Transport and Environment i ett uttalande.