Glöd · Panelen

Panelen

På veckans Under ytan skriver Hampus Rubaszkin om de omstridda höghastighetstågen. Vad anser du om dem?

Ett byggande av HH-tåg innebär att det blir sammanlagt 4-spår mellan storstäderna. Detta kommer avlasta dagens järnväg mellan storstäderna och utveckla den regionala kollektivtrafiken. Maxkapaciteten är nådd på många järnvägar och då behövs en utbyggnad. Varför då inte öka hastigheten på två av spåren? Samhällsekonomiskt lönsam var inte tunnelbanan i Stockholm när den byggdes heller, men i dag kan Stockholm inte klara sig utan den.

William Persson, 22 år, studerande på Lunds tekniska högskola, Helsingborg

Den föreslagna byggandet av höghastighetsbanor riskerar att dra isär landet ytterligare. Vi behöver ett stabilt och väl utbyggt järnvägsnät, som kan transportera både gods och människor. Kvalitet och dubbelspår behöver prioriteras före höghastighetståg.

Rejn Karlgren, 40 år, kommunalråd för MP, Sandviken

Höghastighetståg är
en bra idé i grunden.
Men sträckningen bör definitivt inte bestämmas av vilka kommuner som är beredda att betala och få en station. De ska täcka långa avstånd, för att avlasta stambanorna och konkurrera med flyget. Och på kort sikt är det nyinvesteringar i det nuvarande järnvägsnätet som är allra viktigast. Tågen måste gå, helst i tid, om vi ska vilja välja dem framför bil eller flyg.

Ulf Schyldt, 45 år, aktiv i Humanisterna, Stockholm