Radar · Nyhet

Oberoende granskning av kärnavfall kan läggas ner

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) tillhör kritikerna mot kärnkraftsindustrins modell på ett slutförvar av Sveriges använda kärnbränsle. Nu riskerar MKG stå utan pengar 2017, vilket äventyrar en oberoende granskning av frågan.

Ett försenat lagförslag har ställt till det för MKG, som granskat slutförvarsprocessen i flera år. Systemet med fördelning av pengar ur statliga Kärnavfallsfonden ska göras om och under 2017 görs ingen fördelning av medel ur fonden till miljöorganisationer. För MKG har det fått konsekvenser i form av varslad personal och uppsagt hyreskontrakt.

– Vi måste säga upp lokalen. Annars riskerar vi att få ytterligare tre års hyra. Det är förstås tråkigt men vi kan inte stå med kostnader som vi inte kan betala, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Swahn tillägger att det händer viktiga saker under 2017, som befogar en fortsatt existens för MKG. Bland annat kommer det att bli huvudförhandlingar i mark- och miljödomstolen. Johan Swahn väljer i det prekära läget att trots allt tänka positivt.

– Läget är besvärande men vi har goda förhoppningar om att få ett bidrag från regeringen för att klara 2017. Regeringen är medveten om det här och kommer inte att missa det men kan inte ge oss besked, sammanfattar Johan Swahn.

Det uteblivna bidraget gäller just med start 30 januari 2017. Under 2018 räknar MKG med att en ny modell för fördelning av medel ur Kärnavfallsfonden ska vara framröstad av riksdagen.

– Viktigt att den går igenom och den bättre överensstämmer med dagens verklighet. Tidigare var det fokus på slutförvaret av kärnbränsle. Frågor om rivningsavfall och hantering av kortlivat radioaktivt avfall har tillkommit, säger Johan Swahn.

I Östhammars kommun finns i nuläget en politisk majoritet för folkomröstning om att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Den lokala oberoende miljöorganisationen Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) svävar också i ovisshet om vad som ska hända nästa år. Östhammars kommun beviljar föreningen bidrag men Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) styr över vad pengarna ska användas till.

– Hoppet lever att vi kan hitta en lösning som fungerar både för Östhammars kommun och SSM, säger Joachim Stormvall, informatör på OSS.

Våren 2017 inleddes huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen om Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) ansökan att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark i Östhammars kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i ett preliminärt yttrande sagt att SKB har ”förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav”. Det är en hållning som miljörörelsen kritiserat.

Regeringen tar beslut om ansökan efter att domstolen och SSM lämnat sina slutgiltiga yttranden.
Källa: UNT