Radar · Nyhet

Biståndspengar stoppar flyktingar

EU-ländernas biståndspolitik utvecklas åt fel håll menar Aidwatch som i sin årliga granskning bland annat visar att biståndspengar används för att hindra flyktingar att komma till Europa. Att bistånd används i flyktinguppgörelser med fattiga länder är ”oacceptabelt” och går emot principerna för hur det ska användas enligt Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

– EU har inte bara lovat att ge 0,7 procent av BNI, utan också skrivit under på att mottagarländernas behov ska avgöra hur biståndet används och att fattigdomsbekämpning ska stå i centrum, säger han i en kommentar till rapporten.

Kritiken handlar också om att EU inte håller sitt biståndslöfte samt överutnyttjar regler om att inhemska kostnader kan redovisas som bistånd. Sverige nådde sitt biståndsmål 2015 med rekordstora avräkningar för inhemskt flyktingmottagande, påpekar Aidwatch.