Radar · Nyhet

Strid om storlän väntar

Regeringen siktar på att lägga fram en proposition i vår om att bilda tre storlän.
Men det är oklart om det finns majoritetsstöd i riksdagen.

Tanken är att slå samman tolv av de län och regioner som finns i dag genom att bilda Norrlands län och Svealands län, samt att låta Värmlands län ingå i dagens Västra Götalands län. Det är meningen att de tre storlänen, eller storregionerna, ska vara på plats redan i januari 2019. Därför måste regeringen lägga fram en proposition i mars 2017.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har kallat till blocköverskridande samtal i dag. Under mötet på måndagseftermiddagen kommer han bland annat att gå igenom de många remissvar som lämnats in på förslaget om att bilda tre storlän. Regeringens bild är att det finns ett brett stöd för det bland politiker och tjänstemän i de berörda landsdelarna.

Men i riksdagen är läget oklart. Liberalerna säger nej till förslaget efter ett samråd med länsförbunden. Även Sverigedemokraterna är motståndare till storlän med argumentet att medborgarna skulle komma längre från den politiska makten. Om ett beslut om storlän tas, så ska det föregås av folkomröstningar, anser SD.
På längre sikt är det tänkt att Sverige ska bestå av sex storregioner. Kristdemokraterna ser ett behov av en regionreform, men tycker bland annat att sex län är för lite och att man måste tala mer om storregionernas uppgifter.

– Vi ber regeringen att tänka om i den här frågan, så att man får en regionreform som inte bara handlar om geografi, utan som fokuserar på innehåll, säger partiets andre vice ordförande till Ekot.

Centern har på riksnivå liknande invändningar. Samtidigt så är C och KD regionalt för storregioner i många län.
Moderaterna tycker att regeringen går för fort fram.

– Vi vet inte hur stödet hos berörda invånare ser ut, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra till TT.

– En förutsättning för nya regionindelningar är att det finns ett brett stöd, både på riksnivå men framförallt från de som berörs lokalt och regionalt.

Inom Moderaterna finns det på regional nivå ett stort motstånd och skepticism mot storlänen på flera håll.

Moderaterna i Dalarna har inlett namninsamling för att få landstinget att besluta om en folkomröstning i frågan. Även M i Västerbotten har dragit igång en kampanj för folkomröstning.

Moderaterna i Gävleborg har varnat för sjukhusnedläggningar om sex län slås samman i Svealands län.
Initiativ till folkomröstningar har även tagits från andra håll. I Norrbotten har ”Folkinitiativet: Nej till storregion” lämnat in 22 967 namnunderskrifter till landstingsfullmäktiges ordförande. I Jämtland har ”Folkinitiativet Rösta om Stornorrland” lämnat in 20 740 namnunderskrifter.

– Det är rimligt att åtminstone invänta folkomröstningarna, säger Anna Kinberg Batra.

Tre storlän