Radar · Nyhet

Migrationsverket skriver ner asylprognos

Migrationsverket räknar i sin senaste prognos med 29 000 asylsökande till Sverige i år i sitt huvudscenario. Det kan jämföras med juliprognosen då antalet bedömdes bli 34 500.

– Den internationella flyktingkrisen fortsätter med oförminskad styrka, det tror jag alla kan se på nyheterna. Men trots det så minskar det i Europa och Sverige, säger ställföreträdande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Att prognosen skrivs ned beror på det senaste årets utveckling där antalet har legat på en jämn och låg nivå månad efter månad. Den låga nivån jämfört med 2015, cirka 500 i veckan, beror på flera orsaker: EUs flyktingsamarbete med Turkiet, att Västra Balkan-rutten nästan är helt stängd samt id- och gränskontroller i EU-länder och i Sverige.

– Det är en kombination av de sakerna, säger Ribbenvik.
Migrationsverket utgår från att de svenska id- och gränskontrollerna är på plats, även om regeringen ännu inte har fattat beslut om huruvida de ska förlängas i november.

– Vi kan inte spekulera i politiska beslut. Vi räknar med att det ser ut som just nu. Det är det enda vi kan utgå från säger Ribbenvik,
Migrationsverket kan inte göra någon bedömning av vilken effekt just id- och gränskontrollerna har.
När det gäller antalet asylsökande 2017 är huvudscenariot 36 700. I juli var prognosen 51 200.