Glöd · Ledare

Hårdare tag ger inte mer trygghet

Moderaterna i Göteborg vill ha 600 nya poliser, hårdare straff och fler övervakningskameror för att öka tryggheten enligt en artikel i GP. Och de är inte ensamma. De borgerliga kollegorna i Kristdemokraterna och Liberalerna hejar på, liksom Sverigedemokraterna och Vägvalet. Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet välkomnar fler poliser, men ser också delvis andra lösningar på de brottsrelaterade problemen.

Det ironiska är att det här förslaget kommer trots att statistiken visar att nästan alla typer av brottslighet minskar. Vad som ökar är däremot människors upplevda otrygghet. Allra oroligast är äldre kvinnor, som samtidigt är de som löper minst risk att utsättas för brott.

Hur kan det här komma sig? Medias fixering kring gängvåld och dödsskjutningar är säkert en orsak. Men det finns också partier som gärna förstärker känslan av otrygghet eftersom det gynnar deras världsbild. Sverigedemokraterna är ett sådant parti. Den mediala logiken som gör att en dödsskjutning i en förort vållar betydligt större rubriker än allt positivt som samtidigt sker i samma förort passar dem som handen i handsken, eftersom de då kan få ”bevis” för sina grumliga teorier om den skadliga invandringen. Förutom de ovan nämnda förslagen vill Göteborgsmoderaterna även att de som inte är svenska medborgare och som döms till fängelse ska utvisas. Också detta ligger i linje med SDs syn att det i första hand är invandrare som begår brott.

Det talas ibland om vikten av att ta människors oro på allvar. Men det är inte alla som känner sig tryggare för att fler poliser patrullerar på gatorna. De uppmärksammade Reva-kontrollerna för några år sedan har med största sannolikhet bidragit till att många rasifierade tvärtom känner sig otrygga när de ser poliser.

Visst finns det vissa typer av brott som ökar, däribland dödligt våld med illegala skjutvapen. Det ska absolut tas på allvar. Men det är svårt att se att endast fler poliser och hårdare straff skulle vara lösningen. Det är istället dags att vi börjar diskutera varför människor väljer att begå brott från första början. Den bästa brottsförebyggande åtgärden skulle förmodligen vara större välfärdssatsningar eftersom brottslighet i hög grad är kopplad till fattigdom, social isolering och svåra uppväxtförhållanden. Men för att kunna åstadkomma något sådant skulle det behövas en kraftig omfördelningspolitik och det är knappast något som tilltalar Moderaternas väljarbas.

Då är det betydligt lättare att pytsa in lite fler poliser och hoppas på att de kan sopa problemen under mattan genom att bura in så många som möjligt. Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi finns det dock inga säkra belägg för att längre fängelsestraff skulle minska brottsligheten. Vad längre fängelsestraff däremot leder till är en stigmatisering av dem som av en eller annan anledning råkat hamna på brottets bana. Vill man ha en uppdelning i ”goda” och ”dåliga” medborgare är det alltså en utmärkt metod att ta till. Men jag hoppas att det inte var Göteborgsmoderaternas plan.

Att så många människor i olika städer gick ut och demonstrerade mot utvisningarna av afghanska barn.

Kent Ekeroth och andra SD-toppar hänger ut en pojke med utländskt klingande namn på Twitter och ifrågasätter hans ålder.