Radar · Nyhet

Orealistisk syn på kolinlagring och klimat

I klimatavtalet läggs stor vikt vid möjligheten att öka lagringen av kol i marken. Men ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en så effektiv klimatåtgärd som dagens forskning förutsätter, enligt en nya avhandling av Tobias Bölscher från SLU.

I ett varmare klimat kan mikrober inte utnyttja kolet lika effektivt och då blir utsläppen av växthusgaser större. Avhandlingen visar att det behövs nya mer realistiska kalkyler och Tobias Bölscher uppmärksammar ett hittills försummat fenomen: att temperaturens inverkan varierar stort mellan marker som används på olika sätt. I de traditionella beräkningsmodellerna tas ingen hänsyn till hur marken brukas och vilka miljöförhållanden som råder i övrigt.

– Dagens modeller för beräkning av kolflöden i mark tycks alltså överskatta möjligheten att lagra kol i skogs- och gräsmark, genom att anta att kolutnyttjandet är konstant, säger han.