Radar · Nyhet

C: Utred förbud av drogbruk

Utred lagen som kriminaliserar icke-medicinskt bruk av narkotika. Det kräver fem centerpartister i en motion.

En av motionärerna är  Anders W Jonsson, C, ledamot i socialutskottet.

– Det är en lag som inte har utvärderats sedan den kom på 80-talet. Vi vill se en rejäl utvärdering av vilka effekter den har fått, säger Anders W Jonsson till tidningen Dagens medicin.

Till tidningen säger han att han ser risker med dagens kriminalisering av narkotikabruk.

– Vi har sagt att narkotikaberoende är en sjukdom. Om en sjukdom är kriminell finns det en risk att de som har den sjukdomen inte vågar söka vård. Skulle vi säga att diabetes vore kriminellt så skulle ingen människa med diabetes våga söka vård.
Enligt Anders W Jonsson handlar motionen bara handlar om att se över kriminaliseringen av bruk och att Centerpartiet inte vill göra några ändringar när det gäller kriminaliseringen av narkotikainnehav.