Radar · Nyhet

Sverige röstar för kärnvapenförbud

Den svenska regeringen kommer att rösta för FN-resolutionen om att förbjuda kärnvapen, uppger utrikesminister Margot Wallström (S) för TT.

– Det här är både konsekvent och rätt sak att göra, säger Margot Wallström.

Det handlar om att rösta ja till en FN-resolution i generalförsamlingen i slutet av månaden som syftar till att initiera förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen 2017. Det är Österrike som tillsammans med en grupp stater som tagit initiativet till resolutionen.

– Vi vill självklart rösta ja till det. Vi menar att det här som aldrig förr är väsentligt, eftersom vi fortfarande har 16 000 kärnvapen i världen. Kärnvapenstaterna moderniserar ju snarare sina kärnvapen än att arbeta för icke-spridning och nedrustning, så det här behövs. Det skulle vara anmärkningsvärt om Sverige inte skulle kunna ställa sig på den sidan och med de länder som vill markera och börja verka för ett minskande av kärnvapnen, säger Margot Wallström.

TT: Moderaterna anser att ett svensk ja till resolutionen skulle försvåra relationerna till Nato och försvåra möjligheterna till ett framtida Nato-medlemskap.

– Jag tycker kanske att de ska vara konsekventa. Hittills har de ju sagt att det inte ska påverka kärnvapenfrågan och nedrustningsfrågan. Så nu får de nog välja fot, säger Wallström.

Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström efterlyser mera fakta.

– Jag efterlyser hur den interna beredningsprocessen har gått till i regeringskansliet. Har man gjort någon konsekvensanalys av vad det här kan innebära till exempel i relationerna till våra viktigaste samarbetspartners, av vilka en del är Nato-länder? Och har man gjort någon analys av konsekvenserna för Sveriges framtida handlingsfrihet, till exempel i fråga om ett Nato-medlemskap, säger hon till TT.

TT: Enligt din partikamrat, Hans Wallmark (M), så skulle det här rent av kunna hota ett svenskt Nato-medlemskap.

– Det viktiga nu är att vi ställt frågan om regeringen har gjort någon som helst konsekvensanalys av vad ett sådant här förbud skulle kunna innebära. Svaret vi får är att man inte tror att det här kommer att påverka samarbetet. Det är för mig ett otillräckligt svar, säger Karin Enström.

TT: Men ni som förespråkar Nato-medlemskap brukar ju framhålla att det inte skulle påverka vår självständiga hållning till kärnvapen.

– Oavsett vad Sverige är medlem i så fattar vi ju våra egna beslut, men innan man gör det, så måste man ha gjort en analys av konsekvenserna av olika ställningstaganden, säger Karin Enström.