Radar · Nyhet

Sextimmarsdag gav blandat resultat

Svartedalens äldreboende i Göteborg har under 18 månader prövat sextimmarsdag. En ny utvärdering visar att den upplevda hälsan hos personal förbättrats och att sjukfrånvaron är lägre än på andra äldreboende.

I 18 månader har Svartedalens äldreboende i Göteborg haft sextimmarsdag. Jämfört med ett annat äldreboende, Solängen, som använts som referens, är den upplevda hälsan betydligt bättre på Svartedalen. Det visar en ny utvärdering, enligt Kommunalarbetaren.
77 procent av de anställda på Svartedalen svarade ja på frågan om de upplever hälsan som god. På Solängen svarade 49 procent ja. 75 procent anser sig vara pigga på Svartedalen jämfört med 38 procent Solängen.

Före försöket låg sjukfrånvaron 6,4 procent av den totala arbetstiden på Svartedalen. Under den första tiden av försöket med sextimmarsdagen sjönk sjuktalet, men det sista halvåret har sjukfrånvaron ökat igen till 6,3 procent. På referensboendet Solängen var sjukfrånvaro 7 procent när försöket startade men är nu uppe i 12,8 procent. I genomsnitt har alla äldreboenden i Göteborg en sjukfrånvaro på 12,2 procent, enligt Kommunalarbetaren. Den långa sjukfrånvaron är efter 18 månader 2,8 gånger högre vid Solängens boende.

Försöket har väckt stort intresse. Amerikanska Washington Post har uppmärksammat Svartedalens äldreboende och journalister från Frankrike, Island och Japan har varit på besök.

Projektet har hittills kostat Göteborg 9,8 miljoner kronor. Samtidigt, har forskaren Bengt Lorentzon räknat ut, minskade statens kostnader för arbetslöshet med 4,7 miljoner kronor, skriver Kommunalarbetaren. Försöket med sextimmarsdag ska pågå till och med årsskiftet.