Zoom

Klimatanpassning avgörande för kampen mot hungern

Klimatförändringarna leder till att förutsättningarna förändras för Latinamerikas bönder. Experter varnar nu för att de framsteg som gjorts i kampen mot hungern kan gå förlorade – om det inte genomförs snabba åtgärder för att bemöta klimathotet.

Det har gjorts stora framsteg i kampen för att göra Latinamerika fritt från hunger, men den positiva utvecklingen riskerar nu att brytas.

Som exempel pekar experter på att kaffeodlare har tvingats anlägga sina odlingar högre upp i bergen för att få lika stora skördar som tidigare. I Chile har dessutom många vingårdar tvingats flytta söderut för att få tillräckligt med nederbörd.

Stora jordbruksfirmor har ofta de resurser som krävs för att köpa nya jordar. För många familjejordbrukare är dock situationen en annan, minskade skördar leder till att deras levebröd riskerar att gå förlorat. För att överleva funderar därför många småbönder på att byta till andra grödor, eller att ge upp sina jordar och flytta in till städerna.

– Klimatförändringarna skapar osäkerhet. Tidigare kunde vi beräkna förväntade temperaturer och luftfuktigheten i ett område, nu är prognoserna betydligt osäkrare, säger experten Jorge Meza, som kommer från Ecuador och arbetar för FNs jordbruksorganisation, FAO.

Han påpekar att beräkningar tyder på att klimatförändringarnas ekonomiska effekter kommer att bli stora för regionens länder framåt år 2030.

– Förlusterna kan leda till att vissa länder drabbas av nolltillväxt, och de sociala effekterna kommer också att bli stora, säger Jorge Meza.

FNs ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac, varnar för att produktionen av spannmål kan minska med 25 procent i regionen till år 2050, om inte nödvändiga åtgärder sätts in för att bemöta klimatförändringarna.

– Det är alarmerande av två skäl. Dels skulle det skapa en brist på mat, men dessutom skulle den mat som finns kvar stiga i pris. Detta skulle slå mot de fattiga, säger Jorge Meza.

 

Vid detta familjejordbruk i den brasilianska delstaten Rio de Janeiro är grödorna anpassade till de lokala klimatförändringarnas effekter. Foto: Fabiola Ortiz/IPS

Klimatförändringarna har i Latinamerika lett till fler väderrelaterade problem – däribland orkaner, torkor, skogsbränder, jordskred, men främst översvämningar, något som drabbar runt fem miljoner människor i regionen årligen.

Närmare en tredjedel av Latinamerikas 625 miljoner invånare beräknas dessutom bo på särskilt riskfyllda platser, där extrema väderfenomen kan slå särskilt hårt. De mer långsiktiga konsekvenserna är bland annat minskade skördar.

Ekonomen Adrián Rodríguez, som är chef för Eclacs jordbruksavdelning, säger att de bönder som inte kan flytta kan behöva hjälp med ny teknik och förbättrat utsäde för att inte drabbas av minskade skördar. Han påpekar dessutom att det redan nu börjat uppkomma behov av att flytta vissa åkermarker.

– Om klimatet inte längre passar för produktionen så måste den flyttas till andra områden. Och det kan vara problematisk för småbönder, säger Adrián Rodríguez.

Förra året uppnåddes en viktig målsättning i kampen mot hungern i Latinamerika då andelen undernärda i regionen sjönk till under 5,5 procent av befolkningen samtidigt som siffran över det totala antalet undernärda sjönk till 34,3 miljoner. Därmed uppfylldes målsättningen som satts i enlighet med millenniemålen.

Nu är målsättningen att regionen ska nå nollhunger. Men då krävs det att klimatförändringarna hanteras. Adrián Rodríguez menar att förutom bättre utsäde behövs ny teknik som till exempel mer effektiv bevattningsteknik. Han säger också att forskningen bör lägga större kraft på att ta till sig människors egna kunskaper.

– Det kan handlar om familjebönder och ursprungsbefolkningar som har tillgång till traditionella utsäden som klarar sig bättre i vissa klimat eller i vissa jordar. Det är viktigt att ta vara på sådana kunskaper, säger Adrián Rodríguez.