Radar · Nyhet

Första steget i nya utsläppshandeln klart

Handeln med utsläppsrätter, som omfattar runt 12 000 industrier och kraftstationer i EU, har sedan starten haltat rejält. Efter en lång period av mycket låga priser arbetar nu lagstiftarna för att stärka det gemensamma redskapet på EU-nivå för att minska utsläppen.

Genom att skapa en marknad där industrierna får köpa utsläppsrätter för att släppa ut skulle industrierna få en morot att sänka sina egna utsläpp. Men ett överskott på utsläppsrätter efter bland annat finanskrisen har gjort att marknaden haltat rejält.

Just nu kostar rätten att släppa ut ett ton koldioxid nära sex euro, medan det pris som sägs behövas för att få en fungerande marknad bör ligga runt 30 euro. Under förra året infördes en reserv som plockade bort delar av överskottet och ökade priset något, men det är fortfarande långt kvar till den tänkta nivån.

I arbetet med att sätta nya ramar för systemet inför handelsperioden mellan år 2021 och 2030 har nu ett första steg tagits när EU-parlamentarikerna i industriutskottet tagit sin position. 15,7 miljarder utsläppsrätter ska portioneras ut i bland annat fri tilldelning, auktionssystem och olika fonder. Det finns alltså mycket att slåss om. Enligt miljöorganisationen Carbon Market Watch är förslagen från utskottet långt ifrån tillräckliga, men de ser flera förbättringar jämfört med kommissionens förslag. Ansvarig för förslaget i utskottet är centerpartisten Fredrick Federley.

– Det var verkligen inte lätt att få igenom en bred kompromiss i detta.

Vad har ni då gjort för att ytterligare höja priset på utsläppsrätterna, jämfört med kommissionens förslag?

– En sak är att vi har föreslagit att ta bort 300 miljoner utsläppsrätter ur den nya reserven, vilket gör att marknaden inte evigt kan räkna med att det ska finnas oändligt att fylla på med. En annan sak är att vi har fått igenom att fler ska betala för utsläppsrätter som de tidigare fått gratis, säger Federley.

Nästa steg i lagstiftningsarbetet tas den 8 december, då miljöutskottet planerar att rösta igenom sin position. Samma månad är det också tänkt att miljöministrarna ska komma överens. Efter att sedan hela EU-parlamentet röstat i början av nästa år väntas intensiva förhandlingar hela våren innan nya regler är på plats.