Glöd · Debatt

Psykosociala faktorer påverkar

Svar direkt på:

Hjärnan är formbar

DEBATT Vi på Attention är i mångt och mycket överens med Henning Åström och vi tackar för erkännandet av vårt viktiga arbete för att förbättra livssituationen för personer med adhd. Först när vi kan komma ifrån den laddning kring diagnosen adhd, som nämns i inlägget, kan vi föra en nyanserad och framåtsyftande diskussion om vilka åtgärder som behövs inom vård, skola och arbetsliv för denna grupp.

Vi känner inte igen att Attention avfärdar betydelsen av psykosociala faktorers inverkan på hur funktionsnedsättningen kommer till uttryck. Det vi är tveksamma till är att adhd orsakas av psykosociala faktorer. Helt otänkbart är det inte, men då talar vi om extrem, långvarig och tidig deprivation (typ vanvård på barnhem). Sådana förhållanden ser vi ju knappast i Sverige där vårt välfärdssystem i form av barnavårdscentraler, socialtjänst, förskolor och skolor fungerar preventivt.

Vår uppfattning är således att psykosociala faktorer självklart påverkar funktion och graden av funktionsnedsättning vid adhd. Därför måste samhället erbjuda tidiga och breda insatser. De anpassningar som underlättar för barn och vuxna med adhd är oftast bra även för alla andra. För de som inte har stora svårigheter kan dessa räcka.