Radar · Nyhet

”Förbjud kärnvapen på svensk mark”

I och med att Sverige ingått avtal om värdlandsstöd med Nato krävs en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark. Det menar riksdagsledamoten Stig Henriksson (V) som tillsammans med sex partivänner lämnat in en motion om saken.

Trots att det saknas en svensk lag mot kärnvapen har regeringen inte sett till att få garantier för att värdlandsavtalet inte innebär att kärnvapen förvaras i eller transporteras genom Sverige, står det i motionen. Vänsterpartisterna anser att Sverige, liksom Finland med sin kärnenergilag, tydligt måste markera att kärnvapen är förbjudet i landet.

De föreslår också att Sverige agerar för att Europa ska bli en kärnvapenfri zon och att vi undertecknar the Humanitarian pledge, initiativet om totalt kärnvapenförbud som hittills skrivits under av 127 stater och mynnat ut i en FN-resolution som behandlas i generalförsamlingen under hösten.

För närvarande pågår beredning i regeringskansliet och enligt Svenska Dagbladet anser UD att Sverige bör ställa sig bakom ett kärnvapens topp medan försvarsdepartementet inte vill äventyra samarbetet med Nato.

– Under beredningen har det har varit tydliga markeringar från försvarsdepartementet att det finns en fara för hela samarbetet med amerikanarna, inklusive affärerna med försvarsmateriel till industrin, om Sverige röstar för resolutionen, säger en uppgiftslämnare till Svenska Dagbladet.

Fler motioner, från S- och MP-ledamöter, om förbud mot kärnvapen har lämnats in under allmänna motionstiden. Niclas Malmberg (MP) som ligger bakom en av dessa skriver i en debattartikel i UNT:

”Även om det inte finns några politiska krafter som i dag verkar i Sverige för ett förnyat kärnvapenprogram, finns det i dag inte heller något som reglerar förekomsten av kärnvapen i Sverige. Inte minst utifrån det ökade militära samarbete som i dag växer fram är det därför angeläget att förbjuda kärnvapen på svenskt territorium.”