Glöd · Under ytan

Afghanistan är inte säkert

Tidigare har de flesta flyktingar från Afghanistan fått stanna i Sverige. De flesta är hazarer och svårt utsatta i hemlandet. Men nu, med den nya hårda flyktingpolitiken, ska de flesta skickas tillbaka. För detta finns inget försvar, skriver Lotta Hedström, Hans Linde och Wais Djallalzada på dagens Under ytan.

• En 14-årig flicka dödades och två 9-åriga flickor skadades, träffade av en raket i Kunduz

• Fem afghanska soldater dödades

• Utländska trupper dödade sex soldater i Farah

• FN fördömer dödande av 19 civila

• Afghanska flyktingar i Pakistan känner av stigande spänningar i området

• Afghanska trupper dödar 52 militias i södra landsänden

• Afghantrupper dödade 11 militias i Ghazni-provinsen

• Fem officerare och en polis dödade i Farah-provinsen av explosivt material på vägen.

Detta är ett axplock ur två dagars aktuell nyhetsrapportering från Afghanistan. Den 7 oktober är det 15 år sedan de amerikanska styrkorna började bomba mot talibanerna och al-Qaida i Afghanistan, men det känns som om vi är tillbaka på ruta ett, då 30 procent av landets yta åter kontrolleras av talibanerna.

Våldet eskalerar

Våldet eskalerar i dag i Afghanistan, blir allt grövre och sprider sig till allt fler provinser. Det är tydligt att ISAFs strategi för att skapa fred inte har varit framgångsrik. Betongbarriärer mot självmordsattacker växer sig allt högre runt ambassader och regeringsbyggnader i Kabul och hela gator är blockerade för allmänheten. Affärsfolk lämnar landet och säljer av sina tillgångar. Tusentals afghaner har blivit arbetslösa och många biståndsprogram har stängts ner. Länder som deltog i de forna Nato-ledda Isaf-styrkorna har helt bakvänt resonerat att ”om vi inte är militärt aktiva ska vi inte heller ge bistånd”. Givarna har långt ifrån levt upp till sina biståndslöften och biståndets kvalitet har varit varierande. Till exempel har sammanblandningen mellan civila och militära insatser minskat biståndets möjligheter att göra skillnad och landet förblir ett av världens absolut fattigaste länder. Fler än 10 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen och tre fjärdedelar är ännu illitterata enligt Världsbanken.

”Stora skaror av hazara-familjer flydde under taliban-eran till Pakistan och Iran och talibanerna har fortsatt gjort sig skyldiga till kidnappningar och mord på hundratals hazarer under 2000-talet.”

Bara under 2015 förlorade 100 000 barn i Afghanistan sin möjlighet att få en utbildning på grund av att hot och våld tvingar skolor att stänga. En av de saker omvärlden ändå kunnat glädjas åt har annars varit att antalet barn i skolan har ökat rejält sedan 2001 och att det numera är 40 procent flickor. Men enligt FN-organet Unama har hoten mot skolor och utbildningar ökat med 110 procent de senaste tre åren. Svenska Afghanistan-kommittén och andra organisationer i landet vädjar nu om bättre skydd för utbildningsinstitutioner för att dessa framsteg ska kunna säkras. FN varnar för humanitär kris och vädjar nu om 152 miljoner dollar i akut katastrofhjälp.

Rapporten om den här ytterst oroväckande utvecklingen i Afghanistan presenterades i samband med den stora utvecklingskonferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober. Svenska regeringar och myndigheter är således fullt medvetna om hur säkerhetsläget fullständigt kollapsat i landet sedan 2014. Men medan svenska Migrationsverket uppenbarligen bedömer landet som säkert, avråder UD helt från resor för svenskar då säkerhetsläget är ”mycket farligt, oberäkneligt och snabbt föränderligt”!

25 000 skickas ”hem”

Under de gångna tre åren har de extrema sunni-muslimerna i Taliban gått på offensiven på landsbygden och hotat att ta över provinsiella huvudstäder och bomba i Kabul. De är oblygt stödda av Pakistan och på väg att uppnå full kontroll mot den pakistanska gränsen. Därmed hoppas de kunna utropa sitt islamiska emirat.

Under deras styre 1996–2001 var särskilt hazara-minoriteten ytterst utsatt. Denna folkgrupp som på grund av sin shia-muslimska tro och sitt mongoliska ursprung är förtryckta och anklagade för landsförräderi av sunni och majoritetsbefolkningen. Betraktade av Taliban som underlägsna, otrogna och främlingar. Stora skaror av hazara-familjer flydde under taliban-eran till Pakistan och Iran och talibanerna har fortsatt gjort sig skyldiga till kidnappningar och mord på hundratals hazarer under 2000-talet. Sedan Taliban tog över Kunduz igen förra hösten har de flesta afghaner tappat förtroende för att deras regering kan skydda dem. Tusentals civila familjer flyr om igen för att undvika dessa strider, eller så förenar de sig med de allt större flyktingskaror som ännu försöker ta sig till Europa. Så sent som i juli i år blev minst 80 personer i en pro-hazara-demonstration i Kabul dödade i en bombattack där IS tog på sig skulden.

Detta är skälet till att unga hazara-pojkar i desperation försöker finna en fristad i Europa och Sverige. Hela 70 procent av de ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige i fjol beräknas tillhöra just folkgruppen hazara. Från början fick under år 2013 hela 60 procent av alla de asylsökande afghanerna också uppehållstillstånd i Sverige, men i år har siffran sjunkit till 20 procent. Hittills under 2016 har 727 människor utvisats till Afghanistan, varav 169 barn och 558 vuxna.

Intentionen från Migrationsverket är nu att sända tillbaka de flesta flyktingarna till Afghanistan, även de som kommit från Pakistan eller Iran. Runt 25 000 unga, företrädesvis hazarer, kommer troligen att skickas ”hem” till i bästa fall ett ingenting i fattigdom och hemlöshet. I värsta fall direkt till död eller grov förföljelse.

För detta finns inget försvar för en regering som vill kalla sig en ”humanitär stormakt”.

Flyktingkonferens

I mitten av september samlades många bekymrade afghanska flyktingorganisationer i Europa, Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe, Faroe, i Göteborg på konferens under temat ”Det europeiska asylsystemets kris”. I ett brev till respektive regeringar pekade Faroe på att säkerhetssituationen så drastiskt försämrats att de stundande återförvisningarna står i direkt strid med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, FNs flyktingkonvention och Barnkonventionen.

Istället bör EU öppna för legala vägar in i våra länder för att minska dödligheten längs farliga och illegala flyktvägar. Dessutom betonade Faroe det orimliga i att behöva vänta i år på besked om uppehållstillstånd. Det leder till stor frustration och trauma. Tusentals unga försvinner från sina flyktingförläggningar av rädsla att deporteras. Kriminella ligor och trafficking lurar runt hörnen på de utsatta och skyddslösa flyktingarna.

Istället bör intensifierat fredsarbete och stopp av vapenexport till Afghanistan stå på europeiska länders politiska agendor, vid sidan av fortsatt utvecklingsbistånd, betonar Faroe.

Ge afghanerna flyktingstatus och uppehållstillstånd och sätt stopp för en massdeportation!

Förmå afghanska regeringen att garantera säkerheten i landet, framför allt för hazarer, de i dagsläget mest utsatta.