Radar · Nyhet

Världen mer energieffektiv i fjol

Världens ekonomier behövde mindre energi för att växa i fjol. Särskilt Kina och andra utvecklingsländer blev mer energieffektiva – men ytterligare förbättringar krävs för att klimatmålen ska kunna nås, enligt en ny rapport från Internationella energirådet (IEA).

Den globala energiintensiteten – energiförbrukningen i förhållande till världens samlade bruttonationalprodukt – förbättrades 2015 med 1,8 procent, enligt rapporten. Det är en tre gånger så stor förbättring jämfört med genomsnittet för det senaste decenniet.
Energiintensiteten förbättrades trots att energipriserna föll, något som vanligen leder till minskad entusiasm vad gäller energibesparingar, konstaterar IEA.
Framöver krävs dock förbättringar på minst 2,6 procent per år för att världen ska kunna leva upp till Parisavtalet, enligt energirådet.