Radar · Nyhet

Stillahavsöar kan satsa på vågkraft

Vågornas kraft är knappast något nytt för de 20 önationer som finns spridda i ett enormt område i Stilla Havet. Men först nu har experter slagit fast att vågkraft kan utgöra ett grönt och ekonomiskt fungerande alternativ i regionen.

En studie från utvecklingsorganisationen The Pacific Community visar att satsningar på vågkraft inklusive inköp av den teknik som krävs, installationer och skötsel av anläggningarna, är jämförbara med kostnader för satsningar på att utvinna sol- eller vindkraft.

Även Rafiuddin Ahmed, som forskar på grön energi vid USP-universitetet i Fiji, menar att vågkraft kan bli ett viktigt alternativ i regionen.

– Energikostnaderna är mycket höga hos Stillahavsländerna eftersom de flesta är beroende av importerade fossila bränslen.

Importen av fossila bränslen uppgår till en kostnad som motsvarar runt tio procent av regionens samlade bruttonationalprodukt. Men trots det har endast en femtedel av de över tio miljoner människor som bor i regionens i många fall fattiga önationer tillgång till elektricitet i sina hem.

Experter menar att vågkraft är en pålitlig form av energiframställning som därför skulle kunna bli viktig i arbetet för en hållbar utveckling i regionens länder.

– Vågkraft är tillgänglig 90 procent av tiden, vilket kan jämföras med sol- eller vindkraft, som bara är tillgänglig 20 till 30 procent av den givna tiden, säger Rafiuddin Ahmed till IPS.

Förutsättningarna skiljer sig dock åt i olika delar av regionen, enligt den nya rapporten. Allra bäst är förutsättningarna för att utvinna vågkraft i Franska Polynesien, Tonga, Cooköarna och Nya Kaledonien.

I studien undersöktes kostnaderna för att använda sig av vågkraftstekniken Pelamis, som installeras mellan två och tio kilometer utanför kusten och som har kapacitet att förse närmare 500 hushåll om året med el.

Kostnaden för att generera energi från vågkraft med den metoden blir enligt studien jämförbar eller billigare än kostnaderna för el från solkraft eller med hjälp av dieselaggregat på bland annat Tonga och Cooköarna.

En stor andel av befolkningen på Stillahavsöarna bor nära kusten. Därför menar Rafiuddin Ahmed att vågkraft skulle kunna bli ett mycket bra alternativ för befolkningar som bor på avlägsna öar, där bristen på el är som störst.

Forskaren Anirudh Singh, även han knuten till USP-universitetet i Fiji, förhåller sig dock mer avvaktande till studiens slutsatser. Detta bland annat eftersom han menar att tekniken för att utvinna vågkraft inte är tillräckligt utvecklad.

– Vågkraft kan bli viktig för kustbefolkningen på landsbygden, när tekniken har finslipats, men det kommer att ta sin tid, säger Anirudh Singh.