Radar · Nyhet

Bullerregler kan stoppa Jas-plan på Gotland

Nya krav på bullerskyddsåtgärder för ”militära jetplan” på Visbys flygplats kan hindra Jas-plan från att starta och landa på Gotland, avslöjar Svenska Dagbladet. Kravet innebär ett bakslag för det svenska försvaret som just påbörjat en upprustning av Gotland.

 

Kraven på att bullerskydd även ska inkludera militära jetplan kommer från Mark- och miljödomstolen och dimper ner samtidigt som det står klart att det saknas fullständiga skjuttillstånd för Tofta skjutfält. Om kravet går igenom innebär det att ett 50-tal hus kommer att behöva bullerisoleras till en kostnad av 900 000 kronor per fastighet och totalt cirka 40 miljoner kronor. Enligt Försvarsmakten är ”åtgärdskostnaden” per bostadshus inte ”rimligt satt”, rapporterar SvD.

Det finns även andra problem med bullerisoleringsinsatser i Visby:

– Om man nu teoretiskt skulle behöva gå in och bullerisolera i Visby är ju det ytterst problematiskt också utifrån hur Visby ser ut med gamla K-märkta hus, säger Lina Weinmann, Försvarsmaktens miljöjurist, till SvD.

Krav på bullerisolering är å andra sidan ingen ny företeelse i anslutning till militära övningsplatser. Vid såväl F17 i Ronneby som F21 i Luleå råder redan bullerskyddsvillkor i tillstånden, något som försvaret dock invänder emot med argumentet att Visby inte kommer att bli en plats för regelbunden övningsverksamhet.

I en insändare i Hela Gotland skrev Eva Bofride i våras om skillnaden mellan buller och buller:

”Jag bor precis under in- och utflygningsstråket och har så gjort i fem år nu. Inte en enda gång har jag störts av flygtrafiken. (Förutom Jas-planen då).”

I slutändan ligger beslutet om strängare bullerskyddsåtgärder på regeringens bord.